AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


Articals in International Journals

"Ottoman Experience with Copper-Sheathing of the Warships", Archives Internationales d’Histoire des Sciences, Vol. 55, No. 155, 2005, s. 459-466, ISSN: 0003-9810, Brepols
"The Deposed Sultan Affair", International Journal of Turcologia (IJT), Vol. 2, No. 3, 2007, s. 39-46, Paris
"Ottoman Ship Launching Ceremonies: A Practice between Symbols and Rites", International Review of Turkology (IRT), Vol. 1, No. 1, 2008, s. 55-63
(A. Aydın ile beraber), "Transfer of German Military Know-How and Technology to the Ottoman Military Factories at the beginning of the First World War", Belleten, Vol. 79, No. 285, 08/2015, s. 739-759, Türk Tarih Kurumu
"Tracing Technology through Terminology: Ottoman Nautical Terminology as Attested in the 18th Century Archival Sources", Almagest: International Journal for the History of Scientific Ideas, Vol. 1, No. 2, 2015, s. 50-83, Brepols (Belgium)
"Engineering and Humour in the Late Ottoman Empire and Eraly Republican Turkey: The Journal Shaqa", Almagest: International Journal for the History of Scientific Ideas, Vol. 6, No. 1, 2015, s. 104-124, ISSN: 1792-2593, Brepols

Articals in Turkish Journals

"1912 İstanbul Belediye Seçimleri Arifesinde Sağduyulu Bir Siyaset Çağrısı (Call for a Discreet Politics on the Eve of 1912 Istanbul Municupal Elections)", Türkoloji Kültürü, Vol. 1, No. 1, 2008, s. 82-89
"Klasik Osmanlı Eğitim Sisteminin İki Büyük Temsilcisi: Fâtih ve Süleymâniye Medreseleri (Two Great Representatives of the Classical Ottoman Education System)", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Vol. 6, No. 12, 2008, s. 611-628
"Osmanlı Deniz Teknolojisi Üzerine (On Ottoman Naval Technology)", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Vol. 2, No. 4, 2004, s. 297-353
"Mizahı Mühendisce Yapmak: Şaka Dergisi (Making Humour by Engineers: Journal ‘Joke’)", İTÜ Vakfı Dergisi, No. 59, 03/2012, s. 54-61
"Selim III and the Ottoman Navy/III. Selim ve Osmanlı Donanması", 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, No. 9, 2010
"Osmanlı Teknoloji Tarihinden Bir Kesit: Gemi İndirme Yöntemleri (An Aspect of the Ottoman History of Technology: Methods of Ship Launching", Osmanlı Bilimi Araştırmaları/Ottoman History of Science Studies (ed. F. Günergun), Vol. 9, No. 1-2, 2009, s. 89-99, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
"Süleymaniye Tıp Medresesi II (Medical School of Suleymaniye II) (ed. F. Günergun)", Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Ottoman Science Studies), Vol. 4, No. 1, 2002, s. 65-98, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
"Süleymaniye Tıp Medresesi I (Medical School of Suleymaniye I) (ed. F. Günergun)", Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Ottoman Science Studies), Vol. 3, No. 2, 2002, s. 79-122, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
M. Bilge, A. Neftçi, B. Barutçu, "1908-1929 İTÜ Arşiv Katologları Işığında Mühendislik Eğitimi Tarihimize Bir Bakış (A Glance to Our History of Engineering under the Light of ITU’s Archival Catalogues of 1908-1929", İTÜ Vakfı Dergisi, No. 56, 09/2010, s. 53-63