AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü 34469, Maslak/İSTANBUL
Oda No B4-109
Telefon 0212 285 3219
Faks No 0212 285 6386
E-posta

Araştırma Alanları


  • Polimerleşme kinetiğinin spektroskopik yöntemlerle takibi,
  • Sol-gel geçişleri ve kritik nokta davranışları,
  • Polimerlerde camsı geçişler ve evrensellik,
  • Jellerde şişme ve süreksiz hacim faz geçişleri,
  • Metal-ion algılayıcıları,         
  • Imprinted (seçilmiş hedef moleküllere duyarlı)jel sentezi,
  • Polimerlerde fraktal yapı analizi,
  • Polimerlerin dielektrik özelikleri,
  • Taşıyıcıları iyonlar olan yarıiletken jel tasarımı (p-n eklemleri)
  • Polimer –karbonanotüp kompozitlerinin hidrojen tutuculuk özellikleri