AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

Bağlantılar


Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Tarde'ın Toplum Yaklaşımı Açısından Kamuoyu ve Maduniyet", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, No. 31, 2010, s. 1-28, ISSN: 1302-146X, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, http://www.ilet.gazi.edu.tr/31/1.pdf
"Sinematografik Düşünebilmek: Deleuze'ün Sinema Yaklaşımına Giriş", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, No. 40, 2011, s. 123-141, ISSN: 1302-633X, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, http://www.iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/4865/pdf
"Control of The Crisis of Codes in Communicative Institutional Spaces", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, No. 39, 2010, s. 157-181, ISSN: 1333-633X, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, http://www.iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/4831/pdf
"Güncel Politik Sinemayı Yeniden Düşünmek", Akademik İncelemeler Dergisi, Vol. 5, No. 2, 2010, s. 94-116, ISSN: 1306-7885, Sakarya Üniversitesi Matbaası, http://www.aid.sakarya.edu.tr/uploads/Pdf_2010_2_98.pdf
"Epistemik İhlalin Çevirisi", Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, 10/2010, s. 147-159, ISSN: 1301-0468, Bağlam: Istanbul
Belgeler: Epistemik İhlalin Çevirisi   
"Postkolonyal Kavramlar Üzerine Notlar", Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, 10/2010, s. 15-21, ISSN: 1301-0468, Bağlam: İstanbul
Belgeler: Postkolonyal Kavramlar Üzerine Notlar   

Çeviriler

Eduardo Viana Vargas, Bruno Latour, Bruno Karsenti, Frédérique Ait-Touati, Louise Salmon, "Tarde ve Durkheim Arasındaki O Tartışma", Yayın aşamasında, 2012
Jalal Toufic, "Daha Az, Daha Büyük ve En Büyük Sürgünler", Les Exilocrates: Artists and Intellectuals in Exile, (ed) Ebru Yetiskin, 2012, Yapı Kredi: Istanbul
Ali Akay, "(İstanbul) Transit-Topos: Giriş", Sergi Kataloğu, 2010, s. 23-27, Akbank Sanat: İstanbul
Belgeler: (İstanbul) Transit-Topos   
Antonio Gramsci, "Madun Sınıfların Tarihi: Metodolojik Kriter", Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, 10/2010, s. 21-23, Bağlam: Istanbul, (English to Turkish)
Belgeler: Madun Sınıfların Tarihi   
Ranajit Guha, "Sömürge Hindistan'ın Tarihyazımı Üzerine", Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, 10/2010, s. 23-29, Bağlam: Istanbul, (English to Turkish)
Belgeler: Sömürge Hindistan'ın Tarihyazımı Üzerine   
Gayatri Chakravorty Spivak, "Akademik Özgürlüğü Cins-Kimlikli Postkolonyallik İçinde Düşünmek", Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, 10/2010, s. 55-67, Bağlam: Istanbul, (English to Turkish)
Belgeler: Akademik Özgürlüğü Cins-Kimlikli Postkolonyallik İ   
Gayatri Chakravorty Spivak, "Yeni Madun: Sessiz Bir Mülakat", Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, 10/2010, s. 55-67, Bağlam: Istanbul, (English to Turkish)
Belgeler: Yeni Madun: Sessiz Bir Mülakat   
Gayatri Chakravorty Spivak, "Madunlar Hala mı Konuşamıyor?", Yayın aşamasında, 2014

Mülakatlar

"Atalet ve Regresyon: Ali Akay ile Mülakat", Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, No. 25, 10/2010, Bağlam: İstanbul
"Madun: Gramsci, Guha, Spivak - Gayatri Spivak ile Mülakat", Toplumbilim Postkolonyal Düşünce Özel Sayısı, 10/2010, Bağlam: Istanbul
Belgeler: Gayatri Spivak ile Mülakat   

Güncel Sanat Dergilerinde Yayınlanan Sanat Eleştirileri

"Performatif İzleyici ile Geçici İttifaklar Yaratmak", Genç Sanat, 10/2012, (Yayın aşamasında)
"Yönetilmezler", Genç Sanat, 05/2012
Belgeler: Yönetilmezler   
"Sanat ve Sansür: Disiplin Toplumundan Denetim Toplumuna", Artist Modern, 03/2012
"Çağdaş Sanat Eleştirisinde "Kakofoni"", Genç Sanat, No. 202, 02/2012, ISSN: 1307-0061, İstanbul
Belgeler: Kakofoni   
"Çağdaş Sanatta Sömürünün Güncel Hali: Sanat Eleştirisinin ve Sanat Eleştirmeninin Değişen İşlevi", Genç Sanat, No. 201, 01/2012, ISSN: 1307-0061, İstanbul
Belgeler: Çağdaş Sanatta Sömürünün Güncel Hali   
"Öteki Ekoloji: Başka Bir Siyasi Okuma Güncel Sanatın İçinde Mümkün mü?", Artist Actual, No. 46, 01/2012, s. TBD, ISSN: 1307-5950, Istanbul, (in Turkish)
Belgeler: Öteki Ekoloji: Başka Bir Siyasi Okuma   
"Kariyerden Vazgeçmek ve Kendi Varlığını Sürdürmeye Odaklanmanın Bir Kariyere Dönüşmesi", Artist Actual, 12/2011, Istanbul
Belgeler: Kariyerden Vazgeçmek ve Kendine Odaklanma   
"Duyduğumuz Zaman Şaşırdığımız Şeylere Tanık Olduk: 12. Uluslararası İstanbul Bienali İle İlgili Notlar", Artist Actual, No. 44, 12/2011, s. 88-90, ISSN: 1337-5950, İstanbul
Belgeler: Duyduğumuz Zaman Şaşırdığımız Şeylere Tanık Olduk:   
"Hala Rüya Görebilenler Artık Uyumuyorlar", Artist Actual, No. 38, 03/2011, s. 30-33, ISSN: 1307-0061, Istanbul, (in Turkish)
Belgeler: Hala Rüya Görebilenler Artık Uyumuyorlar   
"İşlemsel İkizini Üretime Sokmak: Fark Siyaseti ile Kesişen Sanat İşinin Başkalığı Nasıl Silinir?", Artist Actual, No. 39, 01/2011, s. 50-57, ISSN: 1307-0061, Istanbul, (in Turkish)
Belgeler: İşlemsel İkizini Üretime Sokmak:   
"Yüzleşmeye Çağrı: Kutluğ Ataman Sergisi Üzerine Notlar", Artist Actual, No. 38, 12/2010, s. 32-38, ISSN: 1307-0061, Istanbul, (in Turkish)
Belgeler: Yüzleşmeye Çağrı:   
"Uçan Bir Keçi Olmak: Güncel Sanat Eleştirisini Mesafe ile Düşünmek", Genç Sanat, No. 184, 06/2010
Belgeler: Güncel Sanat Eleştirisini Mesafe ile Düşünmek   
"Saldırıya Uğrayan Makinalar: Tophane'deki Sanat Galerilerine Yapılan Saldırı Üzerine", Genç Sanat, No. 185, 05/2010, ISSN: 1307-0061, İstanbul, (in Turkish)
Belgeler: Saldırıya Uğrayan Makinalar   
"Üretim ve Yönetim Koşullarına Göre Kodlanan Başyapıt", Genç Sanat, No. 182, 04/2010, s. 47-49, ISSN: 1307-0061, İstanbul
Belgeler: Üretim ve Yönetim Koşullarına Göre Kodlanan Başyap   
"Siyasal ve Toplumsal B(ağ)ı Kullanma Biçimi: 11. Uluslararası İstanbul Bienali ve Narkevicius'un 'Hayatının Rolü'", Artist Actual, No. 26, 11/2009, s. 20-21, ISSN: 1307-0061, İstanbul
Belgeler: Siyasal ve Toplumsal B(ağ)ı Kullanma Biçimi:   
"(Net)tachmental Arts and The Work of What, How and For Whom Collective", N. Paradoxa, No. 23, 01/2009, s. 29-36, ISSN: 1462-026, K.T Press, http://www.ktpress.co.uk/nparadoxa-volume-details.asp?volumeid=23, Art Index
Belgeler: (Net)tachmental Arts   
"Ne /Nasıl / Kim için ve Bir Soru: 12. Uluslararası İstanbul Bienali", Genç Sanat, No. 167, 12/2008, s. 30-33, ISSN: 1307-0061, İstanbul
Belgeler: Ne /Nasıl / Kim için ve Bir Soru:   
"Yansımalara Tanıklık - Artur Barrio", Plato, No. 3, 2008, s. 20-40, ISSN: 1306-1771, İstanbul
Belgeler: Yansımlara Tanıklık   
"Yeni Toplumsallık ve B(ağ)lar Arasılık", Plato, No. 4, 2008, s. 18-28, ISSN: 1306-1771, İstanbul
Belgeler: Yeni Toplumsallık ve B(ağ)lar Arasılık   
"Tekrar Tiyatrosu !!! Tekrar Tiyatrosu? Tekrar Tiyatrosu...", Plato, No. 6, 09/2008, s. 64-71, ISSN: 1306-1771, İstanbul
Belgeler: Tekrar Tiyatrosu !!! Tekrar Tiyatrosu? Tekrar Tiya   

Sergi Kataloğu Yazıları

"'Fragmanlar'", İsmet Doğan / Yeşilçam Sineması, 04/2012
Belgeler: Fragmanlar   
"Türkiye'den B(ağ)sal Sanat", Müşterekler Zamanı: Türkiye'den Yeni Medya Sanatı, 09/2012
"CACOPHONY", Açıkekran New Media Art Gallery, 11/2013, https://www.academia.edu/5229694/Cacophony