AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ Fen Ed. Fak. Kimya B. Maslak 34469 İstanbul
Oda No B3-216
Telefon +90 212 285 6829
Faks No +90 212 285 6386
E-posta

Çalışma Konuları


  • Nitrillerin Mannich reaksiyonu

  • Doğal polimerlerin izolasyonu, modifikasyonu ve karakterizasyonu

  • Yüzey aktif maddelerin sentezi ve uygulamaları

  • Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi

  • Organik ve polimerik bileşiklerin spektral analizi

  • Polimer/kil nanokompozitlerinin sentez ve karakterizasyonu

AkademikAlan

Kurum

Mezuniyet

Lisans

Kimya

İstanbul Teknik Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans

Kimya

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mayıs, 2002


Bazı mono ve dinitrillerin Mannich reaksiyonlarının incelenmesi,

Danışman: Prof.Dr. Oya ATICI.

Doktora

Kimya

İstanbul Teknik Üniversitesi

Şubat, 2010


Mısır koçanı ksilanından mikro/nanokompozit eldesi,

Danışman: Prof.Dr. Oya ATICI.