AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Makaleler

Makaleler


SCI Tarafından Taranılan Uluslararası Dergiler

H. Nozari, G. Karaca, O. Tuncer, A. Karabeyoglu, "Porous Medium Based Burner for Efficient and Clean Combustion of Ammonia-Hydrogen-Air Systems", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 21, No. 42, 05/2017, s. 14775-14785, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917314672
O. Tuncer, S. Kahraman, B. Kaynaroğlu, "Girdap Vanesinden Geçen Akışın PIV Yöntemi ile İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 31, No. 4, 12/2016, s. 833-838, ISSN: 1300-1884
T. Ergen, O. Tuncer, C. Baytas, "Numerical Investigation of a 5 kW Porous Medium Burner with an Integrated Heat Exchanger", Journal of Thermal Science and Technology, Vol. 36, No. 2, 10/2016, s. 61-68
B. Kaynaroglu, O. Tuncer, "Resolving Turbulent Flame Front From Mie Scattering Measurements", Journal of Thermal Science and Technology, Vol. 35, No. 1, 04/2015, s. 21-26, ISSN: 1300-3615, http://www.tibtd.org.tr/2015-1/21-26.pdf
M.C. Karakaya, M.R. Abdullahoğlu, O. Tunçer, H. Kızıl, L. Trabzon, "Bir Elektrosprey Enjektörün Deneysel İncelemesi", Journal of Thermal Science and Technology, Vol. 34, 04/2014, s. 63-76, ISSN: 1300-3615, http://www.tibtd.org.tr/2014_1/63-76.pdf
O. Tuncer, B. Kaynaroğlu, "Experimental and Numerical Investigation of a Swirl Stabilized Premixed Methane/Air Flame", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 86, No. 3, 04/2014, ISSN: 0002-2667
O. Tunçer, B. Kaynaroğlu, M.C. Karakaya, S. Kahraman, O. Çetiner-Yıldırım, C. Baytaş, "Preliminary Investigation of a Swirl Stabilized Premixed Combustor", Fuel, Vol. 115, 01/2014, s. 870-874, doi: 10.1016/j.fuel.2012.11.085
O. Tuncer, "Utilization of Artificial Neural Networks for the Prediction of Emission Levels in a Dilution Air Jet Forced Combustor", Energy Education Science and Technology Part A, Vol. 30, 10/2012, s. 591-602
O. Inanc, O. Tuncer, "The Effect of Academic Inbreeding on Scientific Effectiveness", Scientometrics, Vol. 88, No. 3, 08/2011, s. 885-898, ISSN: 0138-9130
O. Tuncer, "Mathematical Modeling of Limit Cycle Thermoacoustic and Hydrodynamic Behavior of Wedge Shaped Methane/Hydrogen Flames", Energy Education Science and Technology Part A, Vol. 1, No. 27, 04/2011, s. 43-54, ISSN: 1308-772X
O. Tuncer, "Combustion in a Ramjet Combustor with Cavity Flame Holder", Journal of Thermal Science and Technology, Vol. 30, No. 2, 2010, s. 57-68, ISSN: 1300-3615, http://www.tibtd.org.tr/2010-2/57-68.pdf
O. Tuncer, "Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyonların Kimyasal Kinetik Analizi", Journal of Thermal Science and Technology, Vol. 29, No. 2, 10/2009, s. 29-42, ISSN: 1300-3615, http://www.tibtd.org.tr/2009-2/29-42.pdf
O. Tuncer, S. Acharya, J. H. Uhm, "Dynamics NOx and Flashback Characteristics of Confined Premixed Hydrogen Enriched Flames", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 34, 01/2009, s. 496-506, http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360319908011956
O. Tuncer, S. Acharya, J. H. Uhm, "Control of Heat Release and NO Emissions in a Combustor Through Modulation of Transverse Air-Jets", Combustion Science and Technology, Vol. 179, 12/2007, s. 2255-2278
O. Tuncer, S. Acharya, J. Cohen, A. Banaszuk, "Side Air-Jet Modulation for Control of Heat Release and Pattern Factor", Combustion Science and Technology, Vol. 177, 07/2005, s. 1339-1364

Diğer Uluslarası ve Ulusal Dergiler

G. Varol, G. Sarıkaya, O. Tuncer, "A Novel Two and Half Dimensions Method for Emission Prediction of a Reverse Flow Combustor", International Journal of Sustainable Aviation, 01/2018, Inderscience, baskıda
H. Nozari, O. Tuncer, A. Karabeyoglu, "Evaluation of ammonia-hydrogen-air combustion in SiC porous medium based burner", Energy Procedia, Vol. 142, 12/2017, s. 674-679, Elsevier
R. Ö. İçke, O. Tuncer, "Bir Mikro Turbojet Motorun Ters Mühendislik ile İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol. 18, No. 54, 09/2016, s. 562-579
M.C. Karakaya, M.R. Abdullahoğlu, O. Tunçer, H. Kızıl, L. Trabzon, "Demonstration of an Electrospray Injection System", The Online Journal of Science and Technology, Vol. 2, No. 2, 04/2012, s. 13-19, ISSN: 2146-7390
S. Duman, O. Tunçer, "Quasi Three Dimensional Fan Design for a Twin-Spool Low Bypass Ratio Turbofan Engine", Journal of Aeronautics and Space Technologies, Vol. 5, No. 3, 01/2012, s. 1-7, ISSN: 1304-0448
M.R. Abdullahoğlu, M.C. Karakaya, H. Kızıl, O. Tunçer, L. Trabzon, "Derin Reaktif İyon Aşındırma Değişkenlerinin Silisyum VE SU-8’in Aşındırma Hızları Üzerindeki Etkileri", Mühendis ve Makina, Vol. 62, No. 622, 11/2011, s. 40-46, ISSN: 1300-1302, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/3d1230f105f354f_ek.pdf?dergi=1180
S. Duman, O. Tuncer, "Görev Analizi Sonucu Bir Savaş Uçağının Motor İtki Gereksiniminin Belirlenmesi", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Vol. 5, No. 1, 01/2011, s. 27-38, ISSN: 1304-0448