AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


TÜBİTAK Tarafından Desteklenen

 • Sıvı Hidrokarbonların Elektrosprey Yöntemi ile Mikro Ölçekte Yakılması, TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, TÜBİTAK Proje No: 109M449, Proje Yürütücüsü
 • Aerodinamik Olarak Stabilize Edilmiş Alevlerin İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK Proje No: 109M426, Araştırmacı
 • Üç Katmanlı Gözenekli Yakıcının Üç Boyutlu Sayısal Modellemesi ve Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK Proje No: 114M672, Araştırmacı
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Havacılık ve Uzay), TÜBİTAK Proje No: 115R231, Araştırmacı     
 • Sıvı Yakıtlı Roket İtki Sistemlerinin Zamana Bağlı Modellenmesi için Yazılım Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1512 Projesi, Proje Yürütücüsü

Kalkınma Bakanlığı Tarafından Desteklenen

 • İç Balistik Tasarım Altyapısı, Yürütücü Kuruluş: TÜBİTAK-SAGE, Danışman

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Tarafından Desteklenen

 • “Çekirdek Motor Yanma Odası Tasarımı ve Testleri”, İTÜ-TEI SAN-TEZ Projesi, Proje No: 009.STZ.2013-1, Yürütücü
 • “Küçük Bir Turbojet Motoru için Hava Parçalamalı Yakıt-Hava Püskürtücülü Yanma Odası Geliştirilmesi”, SAN-TEZ Projesi, Proje No: 564.STZ.2010-1, DanışmanUlusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Tarafından Desteklenen

 • "Girdap Stabilizeli Alevlerin Sayısal Çözümlenmesi", Proje No: 1001982012, Proje Yürütücüsü

İTÜ Tarafından Desteklenen

BAP Projeleri
 • Basınç Girdaplı Bir Enjektörde Hava Çekirdeği Kararsızlığının ve Damlacık Boyut Dağılımının İncelenmesi, İTÜ BAP Projesi, Proje Yürütücüsü
 • Mikro Elektrosprey Yakıt Enjektörü Karakterizasyonu, İTÜ Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri, Proje Yürütücüsü
 • Yanma Laboratuvarı Kurulumu, İTÜ BAP Altyapı Projesi, Araştırmacı
FBE Projeleri
 • Mikro Elektrosprey Yakıt Enjektörü Karakterizasyonu, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Tez Öğrencisi: Mahmut Can Karakaya
 • Çapraz Akışlı Fan Gömülü Kanat Modeli Aerodinamiğinin Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Tez Öğrencisi: Ekmel Coşkunses
Link (Seyahat) Projeleri
 • Ters Akışlı Bir Turboşaft Motor Yanma Odası için Tek Boyutlu Ağ Modeli Geliştirilmesi, İTÜ Uluslararası Araştırmaları Destekleme Projesi
 • Hava Parçalamalı Püskürteci Olan Küçük Ölçekli Bir Turbojet Yanma Odasının Çıkış Sıcaklık Profilleri Ölçümü ve HAD Simülasyonları ile Karşılaştırılması, İTÜ Uluslararası Araştırmaları Destekleme Projesi
 • Metan Yakıtı Hidrojen ile Zenginleştirmenin Alev Davranışına Etkisi, İTÜ Uluslararası Araştırmaları Destekleme Projeleri
 • Kalite Fonksyonu Göçerimi Yönteminin Uçak Motor Tasarımı Dersinde Uygulanması,  İTÜ Uluslararası Araştırmaları Destekleme Projeleri
 • Akademik İçten Yetiştirmenin Bilimsel Üretkenliğe Etkisi, İTÜ Uluslararası Araştırmaları Destekleme Projeleri
 • Kavite Alev Tutuculu Bir Ramjet Motorunda Yanmanın İncelenmesi, İTÜ Uluslararası Araştırmaları Destekleme Projeleri