AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Ayazağa Kampüsü, 34469, Maslak İstanbul, Türkiye
Oda No K324
Telefon 0212 285 6579
Faks No 0212 285 1344
E-posta

Çalışma Alanları


Endüstriyel Atıksularda bulunan Refrakter, Endokrin Bozucu, Kanserojen Kirleticilerin    Kimyasal/Fotokimyasal İleri Oksidasyonu

Ozonlama ve Katalitik Ozonlama

İleri Oksidasyon Prosesleri ile Biyolojik Arıtılabilirliğin İyileştirilmesi ve Toksisite Giderimi

Elektrokimyasal Arıtma, Elektrokoagülasyon

Nanoteknolojik Foto Katalizörlerin Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Kullanımı

Çevre Kimyası

Endüstriyel Kirlenme Kontrolu

Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Prosesler

Su Kimyası

Öğrenim Bilgileri


1999-2006                 İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Çevre Mühendisliği Programı

                                    Doktora, Ekim 2006

 

1997-1999                 İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

                                    Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Çevre Mühendisliği Programı    

Yüksek Lisans, Haziran 1999

 

1993-1997                 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

                                    Çevre Mühendisliği Bölümü,       

Çevre Mühendisliği Lisans derecesi