AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler


PROJELER

1.     Uydu görüntülerinin mekansal çözünürlüğünün peyzaj metrikleri ile olan ilişkisinin araştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, MGA-2017-40936, Proje Yürütücüsü, 2017-2019.

2.     Farklı çözünürlükteki uydu verilerini kullanarak şehir haritaları oluşturulması ve şehirlerdeki zamansal değişimlerin otomatik olarak belirlenmesi, Türkiye Bilimler Akademisi, Proje Yürütücüsü, 2017-2020.

3.     Uydu Yer İstasyonu Yenileme Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje Yürütücüsü, 2016-2018.

4.     Ulusal Arazi Örtüsü Veri tabanı (CORINE), Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Proje Yürütücüsü, Kasım 2013-2015.

5.     Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) , Kalkınma Bakanlığı-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Proje Grup Yöneticisi, 2011- devam ediyor.

6.     Urmiye Gölündeki Zamansal Değişimlerin Uzaktan Algılama Ve CBS Kullanılarak Belirlenmesi, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, Ocak 2013-Haziran 2014.

7.     Konya Kapalı Havzası'ndaki Hidrolojik, İklimsel ve Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişimlerinin Tuz Gölü'ne Etkilerinin Araştırılması ve Koruyucu Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK Projesi (110Y303), Araştırmacı, Mayis 2011-Mayıs 2014.

8.     Uzaktan Algılama teknolojileri kullanarak üzüm çeşitliliğinin belirlenmesi ve bağ alanlarının mekansal dağılımının tespiti, TUBITAK  Projesi, ÇAYDAG-109Y277, Proje Yürütücüsü, Mayıs 2010-Mayıs 2012.

9.     Tarımsal Rekolte İzleme ve Tahmin Sistemi Projesi, DPT Projesi, İş Paketi Lideri, 2009-2011.

10.  Optik ve radar verilerden elde edilen sayısal yükseklik modellerinin doğruluğunun araştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Araştırmacı, 2010-2012.

11.  Impact of dynamic water table on land surface-atmosphere coupling and regional hydroclimatic variability using a fully coupled RAMS-Hydro modeling system, NSF Projesi, Doktora Sonrası Araştırmacı, 2008.

12.  Orbview-3 Uydu Görüntülerinin Doğruluğunun ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG-105Y124, Araştırmacı, 2006-2008.

13.  Rize il Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi, TÜBİTAK Projesi, KAMAG, Araştırmacı, 2007-2009.

14.  Filyos Çayı Havzasının Genel Karakteristiklerinin Uydu Görüntü Verileri Ve Sayısal Arazi Modeli İle Analizi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG-104Y296, Araştırmacı, 2005-2007.

15.  A Novel LIDAR System Development and Studies for Remote Sensing. NSF Projesi, Araştırmacı, 2005-2007.

16.  Şehir Alanlarında Depremin Neden Olduğu Ağır Hasarların Uzaktan Algılama Verileri ile Analizi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No:30793, Araştırmacı, 2004-2007.

17.  Uydu Görüntülerinin Geometrik Dönüşümünde Doğruluk Araştırması, ZKÜ Araştırma Projesi, 2004-45-05-07, Araştırmacı, 2004-2005.

18.  Farklı Çözünürlükteki Uydu Görüntülerinin Geometrik Dönüşümü ve Dönüşüm Sonucunda Elde Edilen Görüntülerin Dış Doğruluğunun Araştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No:00_03_128, Araştırmacı, 2003-2004.

19.  İstanbul Anadolu yakası hazine arazilerinin uydu verileri ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, İÇTAG-103I011, Araştırmacı, 2003-2004.