AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469, İstanbul
Telefon 212 2853789
Faks No 212 2856545
Web Adresi http://www.ins.itu.edu.tr/cevre/personel/koyuncu/
E-posta

Çalışma Alanları


-Kompozit yapılı MF ve UF düz tabaka levha membran üretimi

-Hollow fiber membran üretimi

-Membran yüzeylerinin kaplanması

-Nanofiltrasyon membranları ile tuz gideriminde organik iyon etkisinin modellenmesi

-Membran yüzeyinin karakterizasyonu ve gerçek yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi

-Çift tabakalı kek modeli ve bunun tuz-boya karışımı çözeltilerine uygulanması

-Debi ve çözelti kimyasının membran kek tabakasına etkisinin belirlenmesi

-Kek direncinin modellenmesi

-Membran yüzeyindeki kek tabakasındaki değişimlerin ortaya konması için mikroskobik tekniklerin geliştirilmesi

-Membran tıkanmasını azaltıcı yeni tekniklerin geliştirilmesi

-Değişik şartlarda nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları yüzeylerindeki çökelmenin karakteristiğinin belirlenmesi

-İleri su arıtmada ön arıtmanın etkisi

-Membran sistemine dayalı atıksu geri kazanım tekniklerinin geliştirilmesi

-Batık membran sistmeleri ile içme suyu arıtımı

-Membran yüzeyindeki depozitlerin çözünme kinetiğinin belirlenmesi

-Nanopartüküllerin karakterizasyonu

-Nanopartikullerin çevresel etkileri

-Çevre nanoteknolojisi

-Altyapı planlama ve tasarım esasları

-Arıtma tesislerinin hidroliği

Öğrenim Bilgileri


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1995
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1997
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2002