AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Tezler

TezlerŞinasi KAYA, "İstanbul - İkitelli Örneğinde Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Metropoliten Analizi", M.S., İTÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ, 09/1993
Şinasi KAYA, "Uydu Görüntüleri ve Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı Gelibolu-Işıklar Dağı Kesiminin Jeomorfolojik-Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi", Ph.D., İTÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ, 07/1999