AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Yayınlar > Kitaplar

KitaplarCengizhan İpbüker, Şinasi Kaya, Nebiye Musaoğlu, Oğuz Müftüoğlu, Cankut Örmeci, "Fotogrametrik Belgeleme: Aziz Nicholas Kilisesi, Sanat Tarihi Defterleri 8, Özel Sayı, Metin Ahunbay’a Armağan, Bizans Mimarisi Üzerine Yazılar", 8/2004, Ege Yayınları
Şinasi KAYA, "Uydu Görüntüleri ve Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı Gelibolu-Işıklar Dağı Kesiminin Jeomorfolojik-Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi", 2008, No. TDV/T, Vol. TDV/TR 031-52, ISBN: ISBN No: 975-561-176-2, 975-93832-0-9., İstanbul: Türkiye Deprem Vakfı, Danışmanlar: Oğuz Müftüoğlu, Aykut Barka, Oğuz Erol, Cankut Örmeci