AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 
Ana Sayfa > Akademik Bilgiler > Projeler

Projeler
ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER

H. Projeler:

          Proje Yürütücülüğü

H1.   Fay Zonları Boyunca Jeolojik-Jeomorfolojik farklılık ve benzerliklerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenerek atımlarının incelenmesi: Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) örneği, Cumhuriyet Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi, Proje No: M-371, Proje Yürütücüsü: Şinasi Kaya, 2012.

H2.   Tüpraş A.Ş. İzmit Rafinerisinde bulunan Tankların Laser Scaner ile Deformasyon Ölçmeleri, 3 Boyutlu Modelleri ve Analizi, Tüpraş A.Ş., Proje Yürütücüsü: Şinasi Kaya, 2012

H3.   Tüpraş A.Ş. İzmit Rafinerisinde bulunan Tankların Laser Scaner ile Deformasyon Ölçmeleri, 3 Boyutlu Modelleri ve Analizi,II Kısım, Tüpraş A.Ş., Proje Yürütücüsü: Şinasi Kaya, 2013

H4.   Filyos Çayı Havzasının genel karakteristiklerinin uydu görüntü verileri ve sayısal arazi modeli ile Analizi, TÜBİTAK Projesi, Proje No: ÇAYDAG 104Y296, Proje Yürütücüsü: Şinasi Kaya, 2007.

H5.    Şehir Alanlarında Depremin Neden Olduğu Ağır Hasarların Uzaktan Algılama Verileri ile Analizi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No:30793, Proje Yürütücüsü: Şinasi Kaya, 2007.

H6.  17 Ağustos 1999 depreminden etkilenen İzmit  Av Köşkü Fotogrametrik Belgeleme Projesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, Proje Yürütücüleri: Cengizhan İpbüker, Şinasi Kaya, 2003.

H7.   Uydu Görüntülerinin GPS Verileri İle Geometrik Dönüşümü ve İstanbul Avrupa Yakası Yerleşim Bölgelerinin Zamansal Analizi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No:1634, Proje Yürütücüsü: Şinasi Kaya, 2003.

H8.  Küçüksu Kasrı Fotogrametrik Belgeleme Çalışmaları, İTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 1098, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Proje Yürütücüsü: Şinasi Kaya, 1999.

      Uluslararası Projeler

 H9.    A Novel LIDAR System Development and Studies for Remote Sensing NSF Projesi, Araştırıcı, 2007.

H10.   Integration of  Ground Truth & Spaceborne Sensor Data with a GIS for Coastal Zone Management of the Turkish Mediterranean Coasts, ESA Pilot Project, No. MM.XXSF,  Araştırıcı, Mayıs 1999.

    Araştırıcı Olarak Görev Yaptığı Projeler

H11.  1999 İzmit Kırığı Üzerindeki Asismik Yüzey Kaymasının GPS ve LİDAR Ölçmeleri İle İzlenmesi, TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, 2013, Araştırıcı, (devam ediyor). 

H12.  Tarihi Kimliği ile Kars Kenti, SERHAD Kalkınma Ajansı,  Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağatay Seçkin, 2013.

H13.  Uzaktan Algılama teknolojileri kullanarak üzüm çeşitliliğinin belirlenmesi ve bağ alanlarının mekansal dağılımının tespiti, TÜBİTAK, ÇAYDAG, 109Y277, Araştırıcı, 2012.

H14.  Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken UyarıSistemi Kurulması Projesi, TÜBİTAK, KAMAG, Araştırmacı, 2009.

H16. Orbview-3 Uydu Görüntülerinin Doğruluğunun ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 105Y124, Araştırıcı, 2008.

H17.  Uydu Görüntülerinin Geometrik Dönüşümünde Doğruluk Araştırması, 2004-45-05-07, Araştırıcı, 2005.

H18.  İstanbul Anadolu Yakası hazine arazilerinin uydu verileri ve CBS ile incelenmesi, TÜBİTAK Projesi  Proje No: ICTAG-I433, Araştırmacı, 2004.

H19.  Kuzey Anadolu Fayı’nın Batı Marmara Bölümünde Deformasyonların Belirlenmesi ve Deprem Riskinin Tanımlanması, TÜBİTAK YDABAG Projesi, Proje No. 103-Y–033, Araştırıcı, 2006.

H20.  Ulusal UAS-CBS Bazlı Veri Tabanı ve Afet Yönetimi Odaklı Karar Destek Sistemi Standardının Oluşturulması  Projesi(TABİS), İçişleri Bakanlığı, Araştırıcı, 2002.

H21.  Uydu Görüntüleri ile İstanbul Su Havzalarının Zamansal Analizi , İTÜ Geliştirme Vakfı, İSKİ, Araştırıcı, 2001.

H22.  Belgrad Ormanının Jeolojik Yapısının, Toprak Özelliklerinin ve Yetişme Ortamı Birimlerinin Uydu  Görüntüleri ile Belirlenmesi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1567, Araştırıcı,  2004.

H23.  Kuzey Anadolu Fay Kuşağı Gaziköy-Saroz Kesiminin Uydu Verilerine Göre Jeolojik Jeomorfolojik Değerlendirilmesi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Proje No: 1011, Araştırıcı, 1999.

H24.  Uydu Görüntülerinin Bulanık (FUZZY) Sistem Yöntemleri ile İşlenerek Erozyon Miktarının Belirlenmesi, İTÜ, Araştırma Fonu, Araştırıcı, 2001.

H25.  Sayısal  Uydu  Verileri  İle (Landsat 5 TM, Spot XS) İstanbul - Gaziosmanpaşa  Orman  İşletme  Şefliğine  Bağlı  Tayakadın  ve  Şamlar  Yörelerinde   Meşcere  Tipi  Ayırımının  Araştırılması, TÜBİTAK,Proje no:1622, Araştırıcı, 1998.

H26.   Çevre  Korumada  Uzay  Teknolojisi  Projesi (D.P.T.), Araştırıcı, 2000.

H27.  Türkiye'nin Akdeniz Kıyılarında Köyceğiz-Dalyan Koruma Alanında Yersel Veriler ve Uydu Verileri Entegrasyonu ile Bir Kıyı  Bilgi Sistemi Oluşturma Pilot Projesi,      (No: 779) İTÜ Araştırma Fonu Projesi, Araşrırıcı, 1998,.

H28.  Ganos  Fayı  ve  Çevresinin  Jeolojik  unsurlarının  Landsat  TM  Uydusu  Görüntüleri  Yardımıyla  Litolojik  ve Yapısal  Haritalanması  ve  Coğrafi  Bilgi  Sisteminin  Oluşturulması, Türkiye  Deprem  Vakfı, Araştırıcı, 1998.

H29.  İstanbul İli Eyüp İlçesi Kemerburgaz Göktürk Köyü Bölgesinde Bulunan Uzunkemer'in Röleve ve Restorasyon Projesi, İSKİ' ye, 1998.

H30.    Sivas  Gök  Medrese  Rölöve, Restitüsyon  ve  Restorasyon  Projesi, Sivas  Belediyesi, 1997.

H31.  Darüşşafaka  Cemiyetinin  Anıtsal  Lise, Spor salonu  Binalarının  Fotogrametrik  Belgeleme çalışmaları  1995.

H32.  Uzaktan  Algılama  Yöntemleri  ile Kuzey  Denizi - Tuna  nehri  bağlantılı  Karadeniz- İstanbul  Boğazı  kapsamında  Kirlenme  araştırması  çalışması (İSKİ ' ye) 1993.

H33.    Uzaktan  Algılama  Yöntemleri  Kullanarak  İstanbul  Metropoliten  Alanı  Analizleri  Projesi  (İstanbul  Büyük  Şehir  Belediyesi'ne)  1993.

H34.    Demre- ST.Nicholas   Kilisesi   Restorasyon   Projesi   Kapsamında   Fotogrametrik   Belgeleme  Çalışmaları (Kültür  Bakanlığı Kültür ve Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Genel  Müdürlüğü'ne) 1992.

H35.  Istanbul   Karasurları  74-84  Burçlar  arasında  bulunan  bölümün  Fotogrametrik  belgelenmesi  ve Rölevelerinin  çıkarılması  Projesi (İstanbul  Büyük  Şehir  Belediyesi)  1992.

H36.  İstanbul  Marmara  Deniz  Surları  Sarayburnu  Fener  arasında  bulunan bölümün Fotogrametrik  belgelenmesi  ve  Rölevelerinin  çıkarılması  Projesi (İstanbul  Büyük  Şehir  Belediyesi)  1992.

H37.  İstanbul   Karasurları  61-72  Burçlar  arasında  bulunan  bölümün  Fotogrametrik  belgelenmesi  ve Rölevelerinin  çıkarılması  Projesi (Istanbul  Büyük  Şehir  Belediyesi)  1992.

H38. T.C. Ziraat   Bankası   Karaköy   Şubesi   ile  Menkul  Kıymetler  Müdürlüğünün   hizmet  verdiği binaların  Restorasyon  Yerleşim  ve Dekorasyon  Projelerinin  Hazırlanması  kapsamında  1. aşama Fotogrametrik  Rölevelerinin  Çıkarılması  Projesi (T.C. Ziraat  Bankası Genel  Müdürlüğü'ne) 1991.

H39.  GAP  Bölgesindeki Taşınmaz  Kültür Varlıklarının Araştırılması, Proje   ve Restorasyonunun  yapılması  projesi  kapsamında  Hasankeyf 'deki  Rızk  camisi, Kızlar  camisi ve 4  Kale  kapısı  Fotogrametrik  belgeleme  çalışmaları (T.C. Kültür  Bakanlığı  Kültür ve Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Genel  Müdürlüğü'ne) 1991.

H40.  İstanbul  Karasurları Marmara  Yönündeki 1-6 Burçlar arası ve Samatya  Surlarının  Optik Alet ve Fotogrametrik Yöntemler yardımıyla Plan Kesit ve cephelerinin  rölevelerinin hazırlanması  (İstanbul  Büyük  Şehir  Belediyesi)  1991.