AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34469 Maslak İstanbul
Oda No K316
Telefon 0212 285 65 42
Faks No 0212 285 65 45
E-posta

İlgi Alanları


Çevre Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi
Aktif Çamur Sistemleri
Atıksuların Biyolojik Arıtımı
Nitrifrikasyon Prosesi
Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi
Mikrobiyal Popülasyon Dinamiği, Çeşitlilik ve Aktivite
Zenobiyotik Bileşiklerin Karbon Giderimi ve Nitrifikasyon Prosesi Üzerine Etkileri 
Evsel ve endüstriyel çamur aerobik stabilizasyonu

Öğrenim Bilgileri


2001 - 2005: Istanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği-Lisans
2002 - 2007: Istanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Moleküler Biyoloji ve Genetik-Çift anadal, Lisans
2005 - 2007: Istanbul Teknik Üniversitesi, Environmental Biotechnology-Yüksek Lisans
2007 - 2013: Istanbul Teknik Üniversitesi, Environmental Biotechnology-Doktora