AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, İTÜ İnşaat Fakültesi, Ayazağa Kampüsü 34469, Maslak, Istanbul
Telefon 0212-2857302
Web Adresi http://www.akademi.itu.edu.tr/inselhay
E-posta

Çalışma Alanları


·    Arıtma tesislerinin tasarımı ve minimum maliyetle işletilmesi
·    Modelleme ve proses kontrolü
·    Optimal Deney Tasarımı (OED) ve parametre tahmini
·    Endüstriyel kirlenme kontrolü
·    Atıksulardan azot ve fosfor giderimi
·    Aktif çamur sistemlerinde respirometrik yöntemler
·    İstatistiksel veri analizi ve sistem tanımlama
·    Temiz üretim ve geri kazanım teknolojileriÖğrenim Bilgileri


 
1997-2005    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Müh. ABD., Doktora Programı   
2001-2003    Gent University, Applied Mathematics and Process Control Department, Araştırmacı       
1995-1997    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Müh. ABD. Yüksek Lisans        
1991-1995    İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Lisans Programı       
1980-1991    Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi-Nişantaşı (İlk, Orta ve Lise)