AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469, İstanbul
Telefon 0 (212) 285 6785
Faks No 0 (212) 285 6545
E-posta

Çalışma Konuları


Membran Biyoreaktörlerde (MBR) biyokirlenmeyi önleyici yaklaşımlar 
Nanokompozit MF, UF membran üretimi ve karakterizasyonu 
Polimerik membranların üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 
Gümüş nanoparçacığının nanotoksikolojik etkilerinin belirlenmesi
Biyokirlenmeye dirençli süper hidrofilik membranların üretimi
Farklı özelliklerdeki aktif çamur sistemlerinde biyolojik materyalin karakterizasyonu

Doktora


Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü (2005-2011)