AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


İdari Görev [Bölüm Erasmus Koordinatörü]+[Bölüm Başkan Yardımcısı]
Adres Istanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | Taşkışla-Taksim 34437 Istanbul
Oda No 204H
Telefon +90-212-293 13 00/2841
Faks No +90-212-251 48 95
Web Adresi http://akademi.itu.edu.tr/gunayz/
E-posta

Uzmanlık alanı


Kentsel koruma kuram ve politikaları, eleştirel miras çalışmaları [miras ve bellek endüstrisi, miraslaştırma, bellek, miras ve kent hakkı], kentsel dönüşüm/yenileme politikaları ve uygulamaları [Öncelikli ilgi alanı]

Kentsel ve mekansal dönüşümü [kentleşme politikası vs politikanın kentleşmesi; kürelleşme, toplum ve mekan; kent hakkı ve kamusallık], uluslararası kentleşme politikaları ve uygulamaları [İkincil ilgi alanı]

Temel ilgi alanı kentsel koruma kuram ve politikaları, eleştirel miras çalışmaları ile kentsel dönüşüm/yenileme politikaları ve uygulamalarıdır. Akademik çalışmalarında özellikle küreselleşme ve neoliberal kentleşme pratiği çerçevesinde koruma-dönüşüm-kalkınma kavramları ve politikaları arasındaki ikilemleri ve gerilimleri irdelemekte; miras ve bellek endüstrisi, miraslaştırma, bellek, miras ve kent hakkı üzerine yoğunlaşan eleştirel çalışmalara odaklanmaktadır. <kısa özgeçmiş>
Zeynep GÜNAY, şehir plancısıdır; İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu [2001]. Institute of Housing and Urban Development Studies [IHS Rotterdam]’de MATRA Hollanda hükümeti bursu ile katıldığı Inner City Development and Housing in Transitional Economies programında Diploma with Commendation aldı. İTÜ Şehir Planlama Yükseklisans Programı’nda Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kültürel miras yönetimine yoğunlaştığı çalışmaları ile birinci; Cardiff University M.Sc. in Regeneration Studies Programı’nda ise kültürün ekonomi-politik gündemi bağlamında Avrupa Kültür Başkenti etkinliği çerçevesinde mirasın yeniden canlandırma sürecine katkısının sağlamasında olası rolünü sorgulayarak ikinci yükseklisans derecesini aldı. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programında tamamladığı <Neoliberal Kentleşme Dinamikleri Çerçevesinde Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliği> başlıklı tezi ile doktor unvanı kazandı [2011]. 2001-2011 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştığı İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümüne, 2011 yılında öğretim görevlisi olarak atandı; 2013 yılında doçent unvanını aldı. Bauhaus- Universitat Weimar Institut für Europäische Urbanistik [2013], Universite Pierre Mendes France Institut d'Urbanisme de Grenoble [2014], Universitat Internacional de Catalunya Barcelona [2015] ve Gran Sasso Science Institute [2016]’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak rol aldı. Mundus Urbano programı kapsamında yürütülen M.Sc. in International Cooperation and Urban Development yükseklisans programında Technische Universität Darmstadt’da <Socio-Economic and Cultural Challenges in Urban Development> modülünün [2014] ve Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata’da <Sustainable Urban Conservation> modülünün [2015] yürütücülüğünü üstlendi. Temel ilgi alanı kentsel koruma kuram ve politikaları, eleştirel miras çalışmaları ile kentsel dönüşüm/yenileme politikaları ve uygulamalarıdır. Akademik çalışmalarında özellikle küreselleşme ve neoliberal kentleşme pratiği çerçevesinde koruma-dönüşüm kavramları ve politikaları arasındaki ikilemleri ve gerilimleri irdelemekte; miras ve bellek endüstrisi, miraslaştırma, bellek, miras ve kent hakkı üzerine yoğunlaşan eleştirel çalışmalara odaklanmaktadır. <Comparative Studies of Urban Planning, Transformation of Urban Systems, Urban Renewal ve Şehirlerin Yeniden Yapılandırılması> derslerini yürütmekte; bu derslerde kentleşme politikası vs politikanın kentleşmesi; kürelleşme, toplum ve mekan; kent hakkı ve kamusallık gibi farklı konu başlıklarında kentsel sistemlerin dönüşümü ile uluslararası kentleşme politikaları ve uygulamaları gibi güncel tartışmalara olan yoğun ilgisini yansıtmaktadır. İçlerinde 2004 yılında <European Union Prize for Culture Heritage | Europa Nostra Awards Outstanding Study Medal> ödülü kazanan UNESCO destekli <İstanbul Historic Peninsula Conservation Study> [2003] ve UN-Habitat danışmanlığında tamamlanan <Prizren Municipal Development Plan> [2012]’in de yer aldığı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ve mesleki uygulamaları bulunmaktadır. <Art, Culture, Economy to Democratize Society: Research in Placemaking for Alternative Narratives> başlıklı Horizon 2020 MSCA-RISE Proje ekibinin parçasıdır. <Routledge Prize Honourable Mention> [2008], <Emerald Literati Network Outstanding Reviewer Award> [2012] ile <Gerd Albers Award> [2015] ödüllerinin sahibidir. Dünyanın önde gelen ve alanında en prestijli toplum örgütlerinden olan International Council on Monuments and Sites [ICOMOS], Association of Critical Heritage Studies [ACHS] üyesi, ve International Society of City and Regional Planners [ISoCaRP] Başkan Yardımcısı [VP Young Planning Professionals and Intensive Training Programmes] ve Türkiye Milli Delegasyon Başkanıdır.

Eğitim durumu


2011 > İstanbul Teknik Üniversitesi [Ph.D. / Doktora] Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı, İstanbul [Savunma sınavı tarihi: 24 Aralık 2010, Derecenin verildiği tarih: 18 Şubat 2011]               

2007 > Cardiff University [M.Sc. / Yükseklisans] School of City and Regional Planning, Cardiff, United Kingdom, M.Sc. in Regeneration Studies [Derecenin verildiği tarih: 16 Ocak 2007]                

2004 > İstanbul Teknik Üniversitesi [M.Sc. / Yükseklisans] Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı, İstanbul [Derecenin verildiği tarih: 20 Şubat 2004]  

2003 > Institute for Housing and Urban Development Studies [IHS] [Diploma with Commendation] Inner City Development and Housing in Transitional Economies MATRA Programme, Rotterdam, Hollanda [25 Haziran-13 Eylül 2003]              

2001 > Orta Doğu Teknik Üniversitesi [B.C.P / Lisans] Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara [Derecenin verildiği tarih: 24 Haziran 2001]             

1996 > Özel Arı Lisesi, Ankara, 28 Haziran 1996 [Lise 3ncüsü].

Duyurular


Haziran 05
 
Panel on the Dynamics of Gdynia: How the new transportation axis will shape the structure of the city? Annual Conference...

Mayıs 05
 
7th International Forum of NGOs in official partnership with UNESCO. ISoCaRP Ambassador, Riyad, Suudi Arabistan, 3-4 May 2017 [Forum participant] http://unescongoforum2017.com

Eylül 23
 
Panelist in  0 0 1 38 217 Home 1 1 254 14.0 Normal 0 false false false TR JA X-NONE ...

Eylül 23
 
0 0 1 67 383 Home 3 1 449 14.0 Normal 0 false false false TR JA X-NONE /* Style...

Haziran 03
 
Association of Critical Heritage Studies Third Biannual Conference What Does Heritage Change? June 6-10, 2015 Montreal Panelist in: What is Critical Heritage Studies: Open Forum This...

Nisan 18
 
International Cooperation Visit - Université Bordeaux Montaigne on 18-20 April 2016. Introduction of URP department.

Mart 08
 
Panel: İTÜ'lü kadınlar, ilham veren adımlar! :)

Şubat 17
 
0 0 1 30 173 Home 1 1 202 14.0 Normal 0 false false false TR JA X-NONE /* Style...

Mayıs 11
 
Open Lecture: Heritage as Conflict Master in Sustainable Emergency Architecture  Universitat Internacional de Catalunya Barcelona May 11, 2015http://masteremergencyarchitecture.com/2015/open-lecture-with-zeynep-gunay-on-heritage-as-conflict/

Nisan 17
 
2000’li yılların muhasebesi [Accounting on the 2000s] Planery Session, İstanbul Buluşmaları - 2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam [İstanbul Rendezvous: Living Together in Istanbul...

Mart 18
 
0 0 1 49 285 Home 2 1 333 14.0 Normal 0 false false false TR JA X-NONE /* Style...

Mart 02
 
Workshop on Planetary Urbanism: Architecture, Society, Space. As part of International Competition by Journal ARCH+: Planetary Urbanism - Critique of the Present...

Kasım 26
 
0 0 1 68 389 Home 3 1 456 14.0 Normal 0 false false false TR JA X-NONE /* Style...

Eylül 23
 
0 0 1 25 146 Home 1 1 170 14.0 Normal 0 false false false TR JA X-NONE /* Style...

Temmuz 18
 
The Re-Public Workshop: Re-making the Public Space, Life Long Learning - Erasmus Intensive Programme, İTÜ Faculty of Architecture, İstanbul.

Mayıs 27
 
0 0 1 34 198 Home 1 1 231 14.0 Normal 0 false false false TR JA X-NONE /* Style...

Mayıs 08
 
0 0 1 18 106 Home 1 1 123 14.0 Normal 0 false false false TR JA X-NONE /* Style...

Kasım 22
 
TMMOB III. Kent Sempozyumu: Yaşanabilir Bir İstanbul, İstanbul, 22-24 Kasım 2013.

Kasım 20
 
Annual Meeting of the Association of European Schools of Planning Thematic Group - Public Spaces and Urban Cultures “Becoming Local: Public Space...

Ekim 01
 
49th ISoCaRP Congress: Frontiers of Planning, Brisbane, October 1-4, 2013

Eylül 26
 
ISoCaRP Young Planning Professionals Workshop “Howard Smith Wharves: Inner City Rejuvenation and Urban Connectivity”, 49th ISoCaRP Congress, Brisbane, Avusturalya, 26-30 Eylül 2013.

Haziran 22
 
25th European Network of Housing Research (ENHR) Conference, Plenary Session: Renewing Europe’s Housing Speech: Housing renewal in Turkey: From squatter upgrading to large-scale renewal...