AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ Fizik Bölümü, 34469, Maslak, İSTANBUL
Oda No B4-112
Telefon 0212 285 7244
Cep Telefonu 0555 4792830
Faks No 0212 285 6386
E-posta

Çalışma Alanları


n  Akıllı Jeller

Bir dış uyarıya (sıcaklık, pH, elektrik alan, vb…) bağlı olarak genellikle tersinir olmak üzere fiziksel değişikliklere uğrayan polimerik jellerin sentezi ve karakterizasyonu.

n  Polimerlerin Kalıplanması (Imprinted Polymers)

Özel bir molekülün algılanması maksadıyla polimerlerin fiziksel ve kimyasal olarak modifiye edilmesi işlemidir. Moleküler algılama; farklı türden moleküllerin bulunduğu bir ortamda, sadece belli bir molekülün, çoğunlukla zayıf fiziksel etkileşmeler aracılığıyla algılayıcı sisteme dönüşümlü olarak bağlanması ve salıverilmesi olarak tanımlanır. Biyolojik sistemlerde gözlemlenen moleküller arası özgün etkileşmelerin taklit edilerek endüstriyel amaçlı çalışmalara uygulanması (ilaç taşınması, kromatografik uygulamalar, vb…) son 30 yılın hızlı gelişen, disiplinler arası çalışma sahası haline gelmiştir.

n  Spektroskopi

Floresans/fosforesans, Absorbsiyon, IR, Gamma, Laser spektroskopileri. Bu konularda hem cihaz teknolojisi ile ilgili hem de sonuçların bilimsel yorumlanması konularında çalışmalar yapmaktayım. Tasarımı bana ait olan fiberoptik ve CCD array tabanlı bir floresans spektrofotometresi halen Fizik Bölümünde kullanılmaktadır.  

n  Mikroskopi

SEM (Scanning electron microscopy), TEM (Transmission electron microscopy), AFM (Atomic Force Microscopy), XRD (x-ray diffraction). Bilimsel çalışmalarımda yüzey ve yapı analizlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla bu teknikler çalışmalarımda sıkça kullanılmaktadır.

n  Yakıt Pili (Fuel Cell)

Hidrojel tabanlı jel elektrolitin kullanıldığı proton geçiren membranlı yakıt pili çalışmaları. Tasarımını gerçekleştirdiğim hidrojel tabanlı elektrolitin verimlilik üzerine yaptığı olumlu etkilerin araştırılmasına devam edilmektedir.

n  Polimer Kompozit Malzemeler

Manyetik ve fotolüminesans özellikli nanoyapıların polimer malzemeler içinde sentezlenmesi ve karakterize edilmesi konularındaki çalışmalar devam etmektedir.

n  Polimerik Jellerin Spektroskopik/Elektriksel Özellikleri

Polimerik malzemelerin iç morfolojileri hakkında bilgi sahibi olabilmek, bu malzemeler içinde meydana gelen atomik ve moleküler etkileşmeleri anlayabilmek maksadıyla spektroskopik ve elektriksel ölçümler gerçekleştirilmektedir.

n  Polimerleşme Kinetiği Ve Faz Geçişleri

n  Kontrol/Elektronik Devre Tasarımı (Devre analizine yönelik PSpice, Electronic Workbench ve PCB tasarımına yönelik Eagle programları)

n  Programlama/Hesaplama (C/C++, Python, Matlab, Mathematica programları, Linux/Windows işletim sistemleri)


Eğitim


 

Doçent Doktor                ( 14.04.2015)                                              

n  Üniversiteler Arası Kurul, Katıhal Fiziği


Doktora                           ( 2001 – 2009 )                                           

n  İstanbul Teknik Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Yüksek Lisans                ( 1998 – 2001 )                                           

n  İstanbul Teknik Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

Lisans                              ( 1994 – 1998 )                                           

n  İstanbul Teknik Üniversitesi,

Fizik Mühendisliği Bölümü