AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres Mimarlık Fakültesi Taşkışla Taksim İstanbul
Oda No 105
Telefon 02122931300/2242
Faks No 02122514895
E-posta

Çalışma Alanları


Tarihi Çevre Koruma
Tek Yapı Restorasyonu
Kent Tarihi
Çağdaş Cami Mimarisi
18.yy Savunma Yapıları

Kısa Özgeçmiş


Kemâl Kutgün Eyüpgiller 1962 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin (1981) ardından Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu (1986). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Yüksek Lisans programını ''Bedevi Şeyh Hüseyin Tekkesi Restorasyon Projesi" adlı yüksek lisans tezi ile tamamladı (1988). Aynı Üniversiteden, "Kastamonu Kent Tarihi, (Fiziksel Gelişimi, Anıtsal Yapıları ve Konutları)" adlı tez çalışması ile "doktor" ünvanını aldı (1995).

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı'nda 1992-1998 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aralık 1998’de “yardımcı doçent”, Kasım 1999’da “doçent” ünvanını aldı. 2009 yılının Ekim ayında "profesör" kadrosuna atandı. 2000 Kasım – 2003 Kasım döneminde “Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı”, 2002 Mart – 2005 Şubat döneminde “Fakülte Kurulu Üyeliği” görevlerini üstlendi. Eylül 2011'de İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu Koordinatörlüğünü üstlendi. Nisan 2013'de İTÜ Mimarlık Bölümü Mimari ve Kentsel Koruma Çalışma Grubu Başkanlığı'na seçildi. Çalışma Gruplarının lağvedildigi 8.12.2016 tarihine dek bu görevi sürdürdü. 

 
 
Şubat 2006 – Mart 2009 ve Ağustos 2009 – Ağustos 2011 dönemlerinde İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi olarak (YÖK temsilcisi) görev yaptı. 11.01.2012 tarihinde  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (İstanbul 7.Kurul) Üyeliğine atandı.  Koruma Kurullarının yeniden yapılandırılmasının ardından İstanbul 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulunda atanarak 11.01.2015 tarihine dek adı geçen Kurulda görev yaptı.

 

1988 yılı Mart ayında TAÇ Vakfının "Başarı Ödülü"nü "Trabzon Kızlar Manastırı Restorasyon Projesi" ile (grup çalışması) , "Teşvik Ödülü"nü "Balat Sit Koruma Projesi" ile (grup çalışması) aldı. Doktora tezi, İ.T.Ü. Araştırma Fonu ve Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARIT) tarafından desteklendi. Max van Berchem Vakfı bursu ile, 17-25 Eylül 1995 tarihlerinde, Cenevre'de yapılan X. Türk Sanatı Kongresi'ne bir bildiri ile katıldı. Eylül 1997-Temmuz 1998 döneminde, Hollanda Hükümeti’nden kazandığı burs ile Utrecht Üniversitesi’nde, Ekim-Aralık 2001 döneminde Oxford Brookes University/İngiltere'de misafir araştırmacı olarak görev yaptı. “İnebolu Türk Ocağı Restorasyon Projesi” ile, Kasım 2006’da T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı I. Ulusal Mimarlık Koruma Ödülleri kapsamına “Sivil Mimarlık Örneği Restorasyon Projesi Ödülü”nü aldı.

 

2003-2004 döneminde Uludağ Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde lisans ve lisansüstü dersler verdi. İTÜ bünyesinde çeşitli komisyonlarda görev aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Belediyesi gibi çeşitli kurumların proje ve uygulamalarında bilimsel danışmanlık görevlerini üstlendi.     

      

Nisan 1992'de İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan, Eylül 2011'de üstlendiği İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu Koordinatörlüğünü 11.06.2018 tarihine kadar sürdüren Prof. Kemal Kutgün Eyüpgiller, YÖK Genel Kurulu'nun 31.05.2018 tarihinde aldığı kararla İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne "Dekan" olarak atanmıştır.