AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ayazağa Kampüsü, Maslak, 34469, İstanbul
Oda No I 307
Telefon +90 212 285 66 27
E-posta

Çalışma Alanları


  • Atıksu ve İçmesuyu Arıtımı/Arıtma Tesislerinin Tasarımı

  • Yenilikçi Atıksu Arıtma Prosesleri
  • Dinamik Membran (Kek) Filtrasyonu

  • Anaerobik Biyoteknoloji
  • Membran ve Membran Biyoreaktör Teknolojileri
  • Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği

  • Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi
  • Yenilenebilir Enerji (Biyometan) Geri Kazanımı
  • Endüstriyel Atıksu Arıtımı

Eğitim Bilgileri


Doktora (2015):  Delft University of Technology, Faculty of Civil  

                            Engineering and Geosciences, Sanitary Engineering Section

 

Doktora (2015)İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

                            Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı 

 

Y. Lisans (2005):  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

                             Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

                                     

Lisans  (2003)Trakya Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre  

                          Mühendisliği Bölümü, (Bölüm ve Fakülte Birincisi)

                                  

Lise (1999)Pertevniyal Lisesi