AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ - İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
E-posta

Çalışma Alanları


• Arazi Yönetimi
• Taşınmaz Değerlemesi 
• Kamu Ölçmeleri
• Taşınmaz Hukuku 
• Kadastro Bilgisi
• Arsa ve Arazi Düzenlemeleri

Öğrenim Bilgileri


Doktora    
2012-...         İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Doktora Programı
Y.Lisans   
2010-2012      İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 
Lisans  
2005-2010 YTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü
2008-2009      TU München, Institut für Geodaesie, GIS und Landmanagement, ERASMUS Prg.