AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres Istanbul Teknik Universitesi Denizcilik Fakultesi, Tuzla, Istanbul, Turkiye. Posta Kodu: 34940
Telefon +902163951064
Cep Telefonu +905322022288 / +8615202136698
Faks No +902163954500
E-posta

Günlük


2014-2015 Güz Dönemi Deniz Hukuku Derslerinde Yararlanılacak Kaynaklarla İlgili Açıklamalar

DENİZ HUKUKU I (GUV 371), MARITIME LAW I (GUV 371E), DENİZ HUKUKU II (GUV 471), MARITIME LAW II (GUV 471E), DENİZ HUKUKU (GMI 301), MARITIME LAW (GMI 301 E), MARITIME LAW I (MST 311), ADMIRALTY LAW (MRT 405) VE LABOR LAW (MRE 431) DERSLERİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLARLA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

1.     DENİZ HUKUKU I (GUV 371), MARITIME LAW I (GUV 371E) Derslerinde Yararlanılacak Kaynaklar

a.      Sezer I., Deniz Hukuku I, İstanbul 2008.

b.     Sözer, B., Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2014.

c.   Kender, R., Ergon, Ç.,  Yazıcıoğlu, E.,  Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2014.

d.     Kuran, S., Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul, 2009.

e.      Özman, A., Deniz Hukuku I, Ankara, 2006.

f.      Yoshifumi, T., The International Law of the Sea, Cambridge, 2012.

g.     Helmut, T., Reflections on the Contemporary Law of the Sea, Leiden, 2012.

h.     Cartner, John A.C., The International Law of the Shipmaster, London, 2009.

i.       Harrison, J., Making The Law of the Sea: A Study in the Development of International Law, Cambridge, 2011.

j.       Cartner, John A.C., The International Law of the Shipmaster, London, 2009.

k. Kraska, James, Maritime Power and the Law of Sea: Expeditionary Operations in World Politics, Oxford, 2011.

l.       Rue, C., Shipping and the Environment: Law and Practice, London, 2009.

 

2.     DENİZ HUKUKU II (GUV 471), MARITIME LAW II (GUV 471E) Derslerinde Yararlanılacak Kaynaklar

a.      Sözer, B., Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2013

b.   Kender, R., Ergon, Ç.,  Yazıcıoğlu, E.,  Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2012.

c.      Sözer, B., Deniz Ticaret Hukuku: Gemi, Donatan,Taşıyan Ve Deniz Ticareti Hukuku’nda Sorumluluk Rejimi, İstanbul, 2011.

d.     Baughen, S., Shipping Law, London, 2012.

e.      Basedow, J., Ulrich, M., Wolfrum, R., The Hamburg Lectures On Maritime Affairs, 2009&2010, Heidelberg, 2012.

f.    Soyer, B., Tettenborn, A., Pollution at Sea: Law and Liability, London, 2012.

g.  Glass, D.A., Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, London, 2012.

h.     Stephen,G., Carriage Of Goods By Sea, Oxford, 2011.

i.  Ziegler, A., Zunarelli, S., Schelin, J., The Rotterdam Rules 2008, Commentary To The United Nations Convention On Contracts For the International Carriage of Goods Wholly or Partly By Sea, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010.

j.    Baatz, Y., Debattista, C., Lorenzon, F., The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, London, 2009.

k. Felix,S., Jurisdiction And Arbitration Clauses In Maritime Transport Documents: A Compatarive Analysis, Heidelberg, London, 2010.

l.       Clare, A., London Maritime Arbitration, London, 2009.

m. Hoeks,M., Multimodal Transport Law: The Law Applicable To The Multimodal Contract For The Carriage Of Goods, The Netherlands, 2009.

 

3.     DENİZ HUKUKU (GMI 301), MARITIME LAW (GMI 301 E), MARITIME LAW I (MST 311) Derslerinde Yararlanılacak Kaynaklar

a.      Sezer I., Deniz Hukuku I, İstanbul 2008.

b.     Sözer, B., Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2014.

c.   Kender, R., Ergon, Ç.,  Yazıcıoğlu, E.,  Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2014.

d.     Kuran, S., Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul, 2009.

e.      Özman, A., Deniz Hukuku I, Ankara, 2006.

f.      Yoshifumi, T., The International Law of the Sea, Cambridge, 2012.

g.     Helmut, T., Reflections on the Contemporary Law of the Sea, Leiden, 2012.

h.     Baughen, S., Shipping Law, London, 2012.

i.  Soyer, B., Tettenborn, A., Pollution at Sea: Law and Liability, London, 2012.

j.  Glass, D.A., Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, London, 2012.

k.     Stephen, G., Carriage Of Goods By Sea, Oxford, 2011.

l.  Ziegler, A., Zunarelli, S., Schelin, J., The Rotterdam Rules 2008, Commentary To The United Nations Convention On Contracts For the International Carriage of Goods Wholly or Partly By Sea, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010.

m.   Baatz, Y., Debattista, C., Lorenzon, F., The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, London, 2009.

 

4.     ADMIRALTY LAW (MRT 405) Dersinde Yararlanılacak Kaynaklar

a.      Güven, K., General Principles of Turkish Law, Ankara, 2007.

b.     Adal, E., Fundamentals of Turkish Private Law, Istanbul, 2008.

c.   Burnham, W., Introduction to the Law and Legal System of the United States, USA, 2011.

d.     Darbyshire, P.,  Darbyshire on the English Legal System, London, 2011.

e.   Force, R., Yianopoulos, A. N. And Davies, M., Admiralty and Maritime Law, USA, 2009.

f.   Maraist, F., Galligan, T. C. and Maraist, C. M., Admiralty in a Nutshell, USA, 2010.

g.     Baughen, S., Shipping Law, London, 2012.

h.     Yoshifumi, T., The International Law of the Sea, Cambridge, 2012.

i.       Helmut, T., Reflections on the Contemporary Law of the Sea, Leiden, 2012.

j.     Soyer, B., Tettenborn, A., Pollution at Sea: Law and Liability, London, 2012.

k.     Cartner, John A.C., The International Law of the Shipmaster, London, 2009.

l.       Rue, C., Shipping and the Environment: Law and Practice, London, 2009.

 

5.     LABOR LAW (MRE 431) Dersinde Yararlanılacak Kaynaklar

a.      Kar, B., Deniz İş Hukuku,  Ankara, 2012.

b.     Kar, B., İçtihatları Ve Mevzuatı ile Deniz İş Hukuku, Ankara, 2011.

c.      Demircioğlu, A. M., Labor Law in Turkey, Istanbul, 2010.

d.  Dündar, E., Uluslararası Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Çerçevesinde Deniz İş Hukukunda Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri, Ankara, 2012.

e.      Mollamahmutoğlu, H., İş Hukuku, Ankara, 2004.

f.    Tzehainesh, T., Labour Law and Worker Protection in Developing Countires, Oxford, 2010.

g.  Mc. Connell, M. L, Devlin, D. and Doumbia-Henry, C., The Maritime Labour Convention, 2006, A legal Primer to an Emerging International Regime, Boston, 2011.

h.     Carter, J., The International Law of the Shipmaster, London, 2011.

  i. Lavelle, J., The Maritime Labour Convention 2006, International Labour  Law Redefined, London, 2013

Tarih: 15.09.2014, 0 yorum
2014-2015 Güz Dönemi Deniz Hukuku Dersleri İle İlgili Açıklamalar

DENİZ HUKUKU I (GUV 371), MARITIME LAW I (GUV 371E), DENİZ HUKUKU II (GUV 471), MARITIME LAW II (GUV 471E), DENİZ HUKUKU (GMI 301), MARITIME LAW (GMI 301 E), MARITIME LAW I (MST 311), ADMIRALTY LAW (MRT 405) VE LABOR LAW (MRE 431) DERSLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Ders/Course:

Adı/Name: Deniz Hukuku I (GUV 371), Maritime Law I (GUV 371E), Deniz Hukuku II (GUV 471), Maritime Law II (GUV 471 E), Deniz Hukuku (GMI 301), Maritime Law (GMI 301E), Maritime Law I (MST 311), Admiralty Law (MRT 405), Labor Law (MRE 431)

Dönemi/Semester: 2014-2015 Güz/2014-2015 Autumn

Dili/Language: Türkçe/İngilizce

Devam/Attendance: Zorunlu/Compulsory

Ders Saati/Course Schedule: İlan edilen ders programına göre yukarıda sayılan dersler işlenecektir.

Sınıf/Course Room: İlan edilen ders programına göre yukarıda sayılan dersler yine bu program uyarınca belirtilen sınıflarda işlenecektir.

Kıyafet/Attire: Denizcilik Fakültesi öğrenci kıyafet ve kılık düzenlemelerine uygun biçimde derse katılım zorunludur. Buna öğrencinin üzerinde taşıması gereken, arma, amblem, beç ve diğer alametler de dâhildir. Öğrencinin, saç, sakalı ile günlük bakımının da nizami olması gerekmektedir. Kılık ve kıyafet kurallarına uygun hareket etmeyen öğrenciler derse alınmayacaktır.

Ara sınav ve final sınavına girecek öğrencilerin, bahsi geçen kılık ve kıyafet kurallarına uygun surette sınava gelmeleri zorunludur. Uygun kılık ve kıyafet içerisinde olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

Görüşme Saatleri/Meeting Hours: Cuma 09.00-12.00.

Görüşme Yeri/Meeting Room: Türk Boğazları Çalışma Odası. Görüşmeye gelecek öğrencilerin, yukarıda belirtilen kıyafet ve kılık düzenine uygun surette, görüşmeye gelmesi gerekmektedir. Kıyafet ve kılık kurallarına uygun surette görüşmeye gelmeyen öğrenciler, görüşmeye alınmayacaktır.

Görüşme Günleri ve Yeri Dışındaki Görüşmeler/Meeting Except the Meeting Hours and Room: Öğrenciler, görüşme günleri ve yeri dışında, tüm soru ve sorunları için, dersin öğretim elemanına duraks@itu.edu.tr adresinden e-posta göndermek suretiyle ulaşabilirler.

Ders Materyalleri/Course Materials: Dersin konusu ve kapsamı ile ilgili olarak kullanılacak materyaller ayrıca ve detaylı olarak açıklanacaktır. Bununla beraber, dersin işlenişi sırasında aşağıdaki materyaller genel olarak kullanılacaktır;

·       Türkçe mahkeme kararları.

o   Hukuk Türk veritabanı.

·       Yabancı mahkeme kararları.

o   LexisNexis veritabanı (Birincil derecede ilgili veritabanı).

o   Ebrary veritabanı.

o   Environment Complete veritabanı.

·       Denizcilikle ilgili uluslararası denizcilik kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan ve sirküle edilen bilgi ve belgeler.

o   IMO

o   BIMCO

o   UNCITRAL

o   International Chamber of Shipping

o   ILO

o   Institute of Chartered Shipbrokers

o   World Shipping Council

o   FIATA

o   Universal Freight Organisation

o   SMDG

Temin Edilmesinde Yarar Olan Materyal: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat (Sınavlarda kullandırtılacaktır).

Ödevler:

·       Haftalık Ödevler

o   Haftalık ödevler, o hafta işlenen konu doğrultusunda ve kapsamında, güncel olaylardan, mahkeme kararlarından esinlenerek verilecektir.

o   Teslim edilecek ödevlerde;

§  Üniversite Adı,

§  Fakülte,

§  Bölüm,

§  Konu,

§  Öğrencinin Ad-Soyadı,

§  Numarası

yer alacaktır.

o   Haftalık ödevler, kütüphane kaynakları, kütüphanede basılı ve elektronik ortamda bulunan süreli(periyodik) yayınlar, elektronik veritabanları, Türkçe ve yabancı mahkeme kararları kullanılarak hazırlanacaktır.

o   Haftalık ödevler, öğrenci geçme notlarının değerlendirilmesinde göz önüne alınacaktır.

o   Haftalık ödevler 2000 kelimeyi geçmeyecektir.

o   Haftalık ödevler, ders için ders programında öngörülen dilde hazırlanacaktır.

·       Dönem Ödevi.

Dönem ödevinin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkate edilmesi gerekmektedir:

o   Ödev bir kapak sayfası ile başlayacaktır. Ödevin kapak sayfası aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

§  Üniversite Adı

§  Fakülte Adı

§  Bölüm Adı

§  Ödev Konusu

§  Öğrencinin Ad-Soyadı

§  Öğrencinin Numarası

§  İstanbul 2013-2014 ibareleri

yer alacaktır.

o   Ödev, yazım kurallarına uygun ve düzgün Türkçe ile hazırlanmalıdır. Ödevin, İngilizce hazırlanması halinde de yazım kurallarına uygunluk ilkesi aynen geçerlidir.

o   Ödevde; Kapak, Metin (İçindekiler, Giriş, Ana Metin ve Sonuç kısımları) ve Kaynakça bölümleri bulunmalıdır. Ödevin metin kısmı; en az 10 en çok 50 sayfadır ve atıf yapılarak hazırlanmalıdır. Metin içinde bir kaynaktan yararlandığı zaman, bu metin aynen alınamaz. Sadece kısa cümleler (3 cümle/ satır gibi) veya tanımlar ancak, aynen ve atıfla alınıp, yazılabilir. Bu aynen alıntılar “Tırnak” içinde yazılır. Ödev hazırlanırken, çeşitli metinler okunduktan sonra, benzer cümlelerle, metnin yazılması sonrasında, okunan ve esinlenen bu kaynaklara da atıf yapılması gerekir. Atıf yapılmasında (metin içi veya metin sonu (dipnot) veya metin bitimi (son not) yöntemlerinden biri tercih edilip, tek yöntem kullanılmalıdır). Atıf dâhil, ödev hazırlanması hususunda; “İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundan veya İTÜDF Lisans Bitirme Tezi Deniz Hukuku / Sosyal Bilimler Yazım Kılavuzu 2009-2010”dan (kütüphanemizde nüshası mevcuttur) faydalanılabilir. Ayrıca dersin öğretim elemanından yardım alınabilir.

o   Ödevin; Sonuç bölümünde; özellikle güncel tartışmalar hakkında, kişisel düşüncelere, kanaat belirterek yer verilmeli, konunun önemli noktaları kısaca özetlenmiş olmalıdır.

o   Ödevde; kullanılan internet ve kitap gibi kaynaklar, ödevin en sonunda; A-Z ve Eski –Yeni alfabetik ve tarih sırasında “Kaynakça” adı altında listelenmelidir. İnternet kaynakları da kullanım tarihine göre listelenebilir.

o   Belirtilen teslim tarihinin son ders saatine kadar, ödev teslim edilmemiş ise veya verilen ödev konusu hazırlanmamış ise dersin %10 veya 20 not değerinde sayılacak, dönem ödevi yapılmamış sayılır.

o   Dönem ödevleri, derse kayıt yaptıran her öğrenci tarafından ayrı ayrı yapılacaktır. Ortaklaşa dönem ödevi alınmayacaktır.

o   Ödevlerin hazırlanmasında, donatan, gemi işletmecisi, yük taşıtan şirketlerden, tecrübeli deniz çalışanlarından, mahkeme kararlarından, kütüphanemiz başta olmak üzere, yazılı kaynaklardan ve veri tabanlarından faydalanılmalıdır.

o   Ödevlerin hazırlanması sürecinde, İTÜ elektronik veritabanlarından, LexisNexis ve Hukuk Türk kullanılmak suretiyle varsa biri yabancı, diğeri Türkçe olmak kaydıyla en az iki adet ve konuyla ilgili mahkeme kararı incelenecek, değerlendirilecek ve ödev içinde özetlenecektir.

o   Ödev alacak öğrenci, 26 Eylül 2014 tarihine kadar, öğretim elemanına konusunu bildirecektir. Ödevler, en geç 1 Aralık 2014 tarihine kadar öğretim elemanına teslim edilecektir.

o   Ödevin hazırlanması sürecinde, görüşme günü ve yerinde öğretim elemanından konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir, soru ve sorunlar öğretim elemanı ile beraber değerlendirilebilir.

Onur Sabri DURAK

duraks@itu.edu.tr


Tarih: 07.09.2014, 0 yorum
Deniz Hukuku II/Maritime Law II Dersi İle İlgili Açıklamalar

DENİZ HUKUKU II

DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Dersin:

Adı: Deniz Hukuku II/Maritime Law II

Dönemi: 2013-2014 Bahar

Dili: Türkçe/İngilizce

Devam: Zorunlu

Ders Saati: 3 Saat, Çarşamba 11.30-14.30 arası.

Kıyafet: Denizcilik Fakültesi öğrenci kıyafet ve kılık düzenlemelerine uygun biçimde derse katılım zorunludur. Buna öğrencinin üzerinde taşıması gereken, arma, amblem, beç ve diğer alametler de dâhildir. Öğrencinin, saç, sakalı ile günlük bakımının da nizami olması gerekmektedir. Kılık ve kıyafet kurallarına uygun hareket etmeyen öğrenciler derse alınmayacaktır.

Ara sınav ve final sınavına girecek öğrencilerin, bahsi geçen kılık ve kıyafet kurallarına uygun surette sınava gelmeleri zorunludur. Uygun kılık ve kıyafet içerisinde olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

Görüşme Saatleri: Çarşamba 09.00-11, 15.00-17.00.

Görüşme Yeri: Türk Boğazları Çalışma Odası. Görüşmeye gelecek öğrencilerin, yukarıda belirtilen kıyafet ve kılık düzenine uygun surette, görüşmeye gelmesi gerekmektedir. Kıyafet ve kılık kurallarına uygun surette görüşmeye gelmeyen öğrenciler, görüşmeye alınmayacaktır.

Görüşme Günleri ve Yeri Dışındaki Görüşmeler: Öğrenciler, görüşme günleri ve yeri dışında, tüm soru ve sorunları için, dersin öğretim elemanına duraks@itu.edu.tr adresinden e-posta göndermek suretiyle ulaşabilirler.

Ders Materyalleri: Dersin konusu ve kapsamı ile ilgili olarak kullanılacak materyaller ayrıca ve detaylı olarak açıklanacaktır. Bununla beraber, dersin işlenişi sırasında aşağıdaki materyaller genel olarak kullanılacaktır;

·         6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat.

·         Temel ders kitapları (Türkçe).

o   Kender, Rayegan, Deniz Ticareti Hukuku: Temel Bilgiler, İstanbul, 2012.

o   Sözer, Bülent, Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2013.

o   Ilgın, Sezer, Deniz Hukuku, C.II, İstanbul, 2008 (Bu eser, mevzuattaki güncellemeler dikkate alınarak ve daha güncel kitaplar ile beraber kullanılmalıdır).

·         Karşılaştırmalı incelemelerde kullanılmak üzere yabancı dillerde yazılmış kitaplar.

o   Baughen, Simon, Shipping Law, London, 2012.

o   Bundock, Michael, Shipping Law Handbook, London, 2011.

o   Institute of Maritime Law, Southampton on Shipping Law, London, 2008.

o   Drews, Kai Holger, Seehandelsrecht, Berlin, 2008.

·         Türkçe mahkeme kararları.

o   Hukuk Türk veritabanı.

·         Yabancı mahkeme kararları.

o   LexisNexis veritabanı (Birincil derecede ilgili veritabanı).

o   Ebrary veritabanı.

o   Environment Complete veritabanı.

·         Denizcilikle ilgili uluslararası denizcilik kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan ve sirküle edilen bilgi ve belgeler.

o   IMO

o   BIMCO

o   UNCITRAL

o   International Chamber of Shipping

o   ILO

o   Institute of Chartered Shipbrokers

o   World Shipping Council

o   FIATA

o   Universal Freight Organisation

o   SMDG

·         Ders notları (Ders notları güncellenmektedir).

Temin Edilmesinde Yarar Olan Materyal: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat (Sınavlarda kullandırtılacaktır).

Ödevler:

·         Haftalık Ödevler

o   Haftalık ödevler, o hafta işlenen konu doğrultusunda ve kapsamında, güncel olaylardan, mahkeme kararlarından esinlenerek verilecektir.

o   Teslim dilecek ödevlerde;

§  Üniversite Adı,

§  Fakülte,

§  Bölüm,

§  Konu,

§  Öğrencinin Ad-Soyadı,

§  Numarası

yer alacaktır.

o   Haftalık ödevler, kütüphane kaynakları, kütüphanede basılı ve elektronik ortamda bulunan süreli(periyodik) yayınlar, elektronik veritabanları, Türkçe ve yabancı mahkeme kararları kullanılarak hazırlanacaktır.

o   Haftalık ödevler, öğrenci geçme notlarının değerlendirilmesinde göz önüne alınacaktır.

·         Dönem Ödevi.

Dönem ödevinin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkate edilmesi gerekmektedir:

o   Ödev bir kapak sayfası ile başlayacaktır. Ödevin kapak sayfası aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

§  Üniversite Adı

§  Fakülte Adı

§  Bölüm Adı

§  Ödev Konusu

§  Öğrencinin Ad-Soyadı

§  Öğrencinin Numarası

§  İstanbul 2013-2014 ibareleri

yer alacaktır.

o   Ödev, yazım kurallarına uygun ve düzgün Türkçe ile hazırlanmalıdır. Ödevin, İngilizce hazırlanması halinde de aynı kurallar geçerlidir.

o   Ödevde; Kapak, Metin (İçindekiler-Giriş-Ana Metin ve Sonuç kısımları) ve Kaynakça bölümleri bulunmalıdır. Ödevin metin kısmı; en az 10 en çok 50 sayfadır ve atıf yapılarak hazırlanmalıdır. Metin içinde bir kaynaktan yararlandığı zaman, bu metin aynen alınamaz. Sadece kısa cümleler (3 cümle/ satır gibi) veya tanımlar ancak, aynen ve atıfla alınıp, yazılabilir. Bu aynen alıntılar “Tırnak” içinde yazılır. Ödevi hazırlanırken, çeşitli metinler okunduktan sonra, benzer cümlelerle, metinin yazılması sonrasında, okunan ve esinlenen bu kaynaklara da atıf yapılması gerekir. Atıf yapılmasında (metin içi veya metin sonu (dipnot) veya metin bitimi (son not) yöntemlerinden biri tercih edilip, tek yöntem kullanılmalıdır). Atıf dâhil, ödev hazırlanması hususunda; “İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundan veya İTÜDF Lisans Bitirme Tezi Deniz Hukuku / Sosyal Bilimler Yazım Kılavuzu 2009-2010”dan (kütüphanemizde nüshası mevcuttur) faydalanılabilir. Ayrıca dersin öğretim elemanından yardım alınabilir.

o   Ödevin; Sonuç bölümünde; özellikle güncel tartışmalar hakkında, kişisel düşüncelere, kanaat belirterek yer verilmeli, konunun önemli noktaları kısaca özetlenmiş olmalıdır.

o   Ödevde; kullanılan internet ve kitap gibi kaynaklar, ödevin en sonunda; A-Z ve Eski –Yeni alfabetik ve tarih sırasında “Kaynakça” adı altında listelenmelidir. İnternet kaynakları da kullanım tarihine göre listelenebilir.

o   Belirtilen teslim tarihinin son ders saatine kadar, ödev teslim edilmemiş ise veya verilen ödev konusu hazırlanmamış ise dersin %10 veya 20 not değerinde sayılacak, dönem ödevi yapılmamış sayılır.

o   Dönem ödevleri, derse kayıt yaptıran her öğrenci tarafından ayrı ayrı yapılacaktır. Ortaklaşa dönem ödevi alınmayacaktır.

o   Ödevlerin hazırlanmasında, donatan, gemi işletmecisi, yük taşıtan şirketlerden, tecrübeli deniz çalışanlarından, mahkeme kararlarından, kütüphanemiz başta olmak üzere, yazılı kaynaklardan ve veri tabanlarından faydalanılmalıdır.

o   Ödev alacak öğrenci, aşağıdaki konulardan, bir tanesini seçerek, 7 MART 2014 tarihine kadar, öğretim elemanına konusunu bildirecektir. Ödevler, en geç 07 MAYIS 2014 tarihine kadar öğretim elemanına teslim edilecektir.

o   Ödevin hazırlanması sürecinde, görüşme günü ve yerinde öğretim elemanından konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir, soru ve sorunlar öğretim elemanı ile beraber değerlendirilebilir.

o   ÖDEV KONUSU – 1: Taşıyanın Sorumluluğunun, Rotterdam Kuralları, Hague-Visby Kuralları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi.

§  Taşıyanın kimliğinin ilgili düzenlemeler uyarınca tespit edilmesi.

§  Taşıyanın sorumluluğu kavramı açıklanmalıdır. Taşıyanın sorumluluktan muafiyet halleri incelenmeli, açıklanmalı ve değerlendirilmelidir.

§  Taşıyanın sorumluluğunun sınırları incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

§  Taşıyanın sorumluluğunu sınırlandırma hakkını kaybetmesi.

§  Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin uygulamadaki güncel sorunlar.

§  Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olarak, Bill of Ladings (Konşimento) içine derç edilen sorumsuzluk kayıtlarına, ödev içinde yer verilmeli; sorumsuzluk kayıtlarının geçerliliği ve hukukiliği tartışılmalıdır.

o   ÖDEV KONUSU – 2: Yükleme ve Boşaltma Sürelerinin Hesaplanması.

§  Denizyolu ile uluslararası eşya taşıması yapan gemi işletmesi şirketin, bir seferi esnasında oluşan sürastarya süresinin (Demurrage-Demoraj) veya hızlandırma primi (Dispatch- Dispeç) hesabının örnek olarak alınıp, incelenmesi ve hesaplanması yapılmalıdır.

§  Örnek hesaplamada kullanılan Hazırlık Mektubu–Zaman Çizelgesi (SOF & NOR) gibi belgeler ödeve eklenmelidir. Hesaplamanın, navlun sözleşmesinin hangi madde içeriklerine göre yapıldığı, seferin ve yükün detaylarının kısa özeti verilmelidir.

§  Hesaplama sonunda ortaya çıkan ücretin ödenmesinde ortaya çıkan ihtilaf durumlarının nasıl çözüldüğü araştırılmalıdır.

§  Gemi kaptanı olarak, bu hesaplarda ortaya çıkacak muhtemel sorunların neler olacağı ve çözüm önerileri yapılmalıdır.

§  Yükleme ve boşaltma sürelerinin hesaplanmasına ilişkin olarak, İTÜ elektronik veritabanlarından, LexisNexis ve Hukuk Türk kullanılmak suretiyle biri yabancı, diğeri Türkçe olmak kaydıyla en az iki adet ve konuyla ilgili mahkeme kararı incelenecek, değerlendirilecek ve ödev içinde özetlenecektir.

Onur Sabri DURAK

duraks@itu.edu.tr


Tarih: 10.03.2014, 0 yorum
ILO 2015-2016 Gemiadamı Aylık Asgari Ücret Tarifesi
Denizcilerin Bilgisine ve Dikkatine...
ILO gemi adamları için 2015 ve 2016 yılları aylık asgari ücreti belirledi. ILO'nun yeniden belirleme değerlerine göre, 2015 yılında gemi adamları için öngörülen asgari ücret 592 USD'ye yükseltilirken, 2016 yılı için bu rakam 614 USD olarak tespit edilmiştir.

Tarih: 02.03.2014, 0 yorum
Important Notice for Seafarers - ILO sets new minimum wage for seafarers

ILO sets new minimum wage for seafarersThe International Labour Organisation (ILO) monthly minimum wage for seafarers will be raised to $592 from January 2015, and $614 from the beginning of 2016.

The decision was agreed at a meeting of maritime employer representatives in Geneva, in cooperation with the International Shipping Federation (ISF) and the International Transport Workers’ Federation (ITF).

During the proceedings, ISF spokesman Arthur Bowring, who cited various UN publications highlighting instability in the global economy and particularly in shipping, said that “we believe the decision taken is an appropriate one that gives shipowners adequate notice to be prepared for the impact of agreed changes going forward to 2016”.


Tarih: 02.03.2014, 0 yorum
Maritime Law II 2014 Spring Semester Weekly Course Plan/Deniz Hukuku II 2014 Bahar Dönemi Haftalık Ders Planı

DENİZ HUKUKU II

MARITIME LAW II

2014 BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PLANI

2014 SPRING SEMESTER WEEKLY COURSE PLAN

Onur Sabri DURAK

duraks@itu.edu.tr

HAFTA

TARİH

KONU

AÇIKLAMALAR

1.

12.02.2014

·         Deniz Hukukuna Giriş

·         Deniz Hukukunun Dalları

·         Deniz Ticareti Hukukuna Giriş

·         Deniz Ticareti Hukukunun Tarihi Gelişimi

·         Deniz Ticareti Hukukunun Yeknesaklaştırılması Çalışmaları

·         Türk Denizcilik İdaresi

·         Konunun takdimi

·         Yararlanılacak mevzuatın belirlenmesi,  6102 sayılı TTK, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu.

·         Ders işleme yöntemi.

·         Araştırma yöntemleri.

2.

19.02.2014

·         Gemi

·         Denize, yola ve yüke elverişlilik

·         Bağlama limanı

·         Gemi sicili, tescil, tescilin fonksiyonları

·         TTK m. 931-953.

·         4922 sayılı Kanun m.1.

·         854 sayılı Kanun m.1.

3.

26.02.2014

·         Kaptan ve gemiadamları

·         Kaptanın görev, yetki ve sorumlulukları

·         Kılavuz kaptan

·         TTK m. 934, m. 1088-1118.

·         Gemiadamları Yönetmeliği m. 3

·         854 sayılı Kanun m. 2.

·         Kılavuz Kaptanların Yeterlilikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik.

4.

05.03.2014

·         Donatan

·         Gemi işletme müteahhidi

·         Donatma iştiraki

·         Donatanın sorumluluğu

·         TTK m. 1061-1087

5.

12.03.2014

·         Deniz ticareti sözleşmeleri

·         Gemi kira sözleşmeleri

·         Zaman çarteri

·          

·         TTK m. 1119-1137

6.

19.03.2014

·         Deniz ticareti sözleşmeleri

·         Navlun sözleşmesi

·         Yolculuk çarteri

·         Konişmento

·         TTK m. 1138-1177

·         TTK m. 1228-1246

7.

26.03.2014

·         Denizde eşya taşıması ile ilgili uluslararası sözleşmeler

·         Lahey Kuralları

·         Lahey-Visby Kuralları

·         Hamburg Kuralları

·         Rotterdam Kuralları

·         Taşıyan

·         Taşıyanın hakları ve sorumlulukları, sorumluluktan kurtuluş imkanları ve sorumluluğun sınırları

·         TTK m. 1178-1207

·         Lahey Kuralları

·         Lahey-Visby Kuralları

·         Hamburg Kuralları

·         Rotterdam Kuralları

8.

02.04.2014

ARA SINAV

·         İşlenen kısımlardan sorumluluk söz konusudur.

·         Kanun kullandırtılacaktır.

·         Ara sınav %30 oranında etkili olacaktır.

·         Ara sınavı klasik usulde yapılacaktır.

·         5 ila 10 arasında soru sorulacaktır.

·         Olay çözümü (case law study) tarzında sorular söz konusu olacaktır .

9.

09.04.2014

·         Deniz kazaları

·         Çatma, çatmaya ilişkin uluslararası kurallar

·         Kurtarma, kurtarmaya ilişkin uluslararası kurallar

·         LOF ve TOF standart formları

·         TTK m. 1286-1319

10.

16.04.2014

·         Müşterek avarya

·         Tanımı, unsurları, türleri, uygulamadaki sorunlar

·         Hususi avarya

·         TTK m. 1272-1285

11.

23.04.2014

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

 

12

30.04.2014

·         Deniz kazalarından sonra kaptan tarafından yapılacak işlemler,

·         Deniz raporu, tespitler, ihtarlar.

·         TTK m. 1098-1101

13.

07.05.2014

·         Deniz kirliliğinden doğan tazminata ilişkin uluslararası ve ulusal hukuk düzenlemeleri

·         TTK m. 1328-1349

14.

14.05.2014

·         Deniz Alacakları

·         LLMC

·         LLMC

---------

---------------

--------------------------------------------

------------------------

FİNAL

Tarihi Daha Sonra Açıklanacaktır

FİNAL

·         Yukarıda belirtilen tüm konulardan sorumluluk söz konusudur.

·         Kanun kullandırtılacaktır.

·         Final sınavı %60 oranında etkili olacaktır.

·         Final sınavı klasik usulde yapılacaktır.

·         5 ila 10 arasında soru sorulacaktır.

·         Olay çözümü (case law study) tarzında sorular söz konusu olacaktır.

 

 

 

 

 

KULLANILACAK KAYNAKLAR

 1. Sözer, B., Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2013
 2. Kender, R., Ergon, Ç.,  Yazıcıoğlu, E.,  Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2012.
 3. Sözer, B., Deniz Ticaret Hukuku: Gemi, Donatan,Taşıyan Ve Deniz Ticareti Hukuku’nda Sorumluluk Rejimi, İstanbul, 2011.
 4. Baughen, S., Shipping Law, London, 2012.
 5. Basedow, J., Ulrich, M., Wolfrum, R., The Hamburg Lectures On Maritime Affairs, 2009&2010, Heidelberg, 2012.
 6. Soyer, B., Tettenborn, A., Pollution at Sea: Law and Liability, London, 2012.
 7. Glass, D.A., Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, London, 2012.
 8. Stephen,G., Carriage Of Goods By Sea, Oxford, 2011.
 9. Ziegler, A., Zunarelli, S., Schelin, J., The Rotterdam Rules 2008, Commentary To The United Nations Convention On Contracts For the International Carriage of Goods Wholly or Partly By Sea, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010.
 10. Baatz, Y., Debattista, C., Lorenzon, F., The Rotterdam Rules: A Practical Annotation, London, 2009.
 11. Felix,S., Jurisdiction And Arbitration Clauses In Maritime Transport Documents: A Compatarive Analysis, Heidelberg, London, 2010.
 12. Clare, A., London Maritime Arbitration, London, 2009.
 13. Hoeks,M., Multimodal Transport Law: The Law Applicable To The Multimodal Contract For The Carriage Of Goods, The Netherlands, 2009.

ELEKTRONİK VERİTABANLARI

1.      Hukuk Türk

2.      LexisNexis

3.      Ebrary

4.      Environment Complete

 


Tarih: 25.02.2014, 0 yorum
GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarınıİkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü KasıÖZER Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Metin SARAÇ (Mühendis), Sağlık Bakanlığı temsilcisi Cemal AYAZOĞLU (Doktor), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi Tolga SANAL (Gemi Sörvey Uzmanı), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Alpaslan KILIÇARSLAN (İş Müfettiş Yardımcısı), en fazla gemi adamınıbulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına Sinan GÜNAYDIN (Denizciler Sendikası Genel Mali Sekreteri), Namık TAN (TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı), en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Z. Ulaş YILDIZ (Müşavir Avukat), Hasan YILMAZ (TÜHİİktisat Müşaviri), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına Metin KAYAÇAĞLAYAN (Avukat)ın katılımlarıyla 13 Şubat 2014 Perşembe günü saat 14.00te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 21,00 TL (Yirmi Bir Türk Lirası) iaşe bedelinin, 7/4/2013 tarih ve 28611 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günüşartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır. şeklindeki hükmü göönünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2013 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2013 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 22,00 TL (Yirmi İki Türk Lirası) olarak tespitine oy çokluğu ile kabulüne ayrıca yönetmelik değişikliğçalışmasının başlatılmasına

karar verildi. 13/2/2014


Tarih: 22.02.2014, 0 yorum
STCW - F 1995
Balikci Tekneleri Personelinin Egitim, Sertifika ve Vardiya Standartlarina Iliskin Uluslararasi Sozlesme (STCW - F 1995) 29 Eylul 2012'de yururluge girmistir.
Tarih: 29.09.2012, 0 yorum
Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 23 Ağustos 2012 Tarihli ve 28390 Sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır.
Tarih: 30.08.2012, 0 yorum
6345 Sayili Kanun

6345 Sayili 1969 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞİLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN  SINIRLANDIRMA MİKTARLARININ DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİKARARA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞHAKKINDA KANUN, 12.07.2012 tarihinde yayimlanmis ve yururluge girmistir...

 


Tarih: 04.08.2012, 0 yorum
6335 Sayili Kanun ile Degisik 6102 SayiliTurk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yururluge girmistir.
26 Haziran 2012 tarihinde TBMM'i tarafından kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayili Kanun ile degisik, 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM'i tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu 1Temmuz 2012 tarihi itibariyle yururluge girmiştir. Tum ticaret dünyası icin hayirli olmasını dilerim.
Tarih: 02.07.2012, 0 yorum


Öğrenim Bilgileri


Lisans: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1999 - 2003.
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2004 - 2007.
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2007 - ???? (Eğitim yarıda bırakıldı)
Doktora: Şanghay Denizcilik Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitimler Bölümü, Deniz Vasıtaları Uygulama Mühendisliği, 2007 - 2013 (Beklenen)