AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ Ayazağa Kampüsü, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, I310, Maslak/İstanbul
Oda No I307
Faks No 0212 285 65 45
E-posta

Çalışma Alanları


  • Havalı ve Havasız Atıksu Arıtma Sistemleri
  • Besi Maddesi (azot, fosfor) Giderimi
  • Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Modellenmesi
  • Katı Atıklar
  • Yenilenebilir Enerji

Öğrenim Bilgileri


1995 – 1998    :    Gölcük Anadolu Lisesi

1998 – 2003    :    Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Lisans

2004 – 2006   :     İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans

2006 – 2015   :     İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü, Doktora

2010 – 2015   :     Delft University of Technology, Civil Engineering and Geosciences Faculty, Watermanagement Department, Sanitary Engineering Section, PhD