AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

Bağlantılar


İletişim Bilgileri


Adres ITU Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü 34469 Maslak Istanbul
Oda No B3-122
Telefon 0 212 285 31 61
Faks No 0 212 285 63 86
Web Adresi http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/personel/nejla-cini
E-posta

Bilimsel İlgi Alanları


Doktora Tezi, Uzmanlık Alanı Araştırma Konuları


Polielekrolitler, Polielektrolit Kompleksler,  LBL biriktirme, Polielektrolit Çoklu Katman (PEM) Kaplamalar 

- bulk çözeltide ve ara yüzeyde polielektrolitler ve polielektrolit kompleksler

- tabaka tabaka Biriktirme (LBL) tekniği ve yüzey kaplama 

- Polielektrolit çoklu katmanlar (PEMs)

- LBL tabanlı PEM filmler 

- Nanoyüzeyler, nanotanecikler ve nanomalzemelerin kimyasal ve fiziksel karakterizasyonu

- Polifosfatlar

- Kolloid tanecikler

- Polielektrolit kompleks (PEC) özellikli yeni nanoyapıların tasarımı ve karakterizasyonu

- Çok işlevli nanotaneciklerin, nanoyüzeylerin ve nanomalzemelerin tasarımı ve uygulamaları


Diğer Araştırma Konuları: Klasik ve enstrümantal analiz, yaş kimya analizleri, çok değişkenli (Multivariate) kemometrik analizler


- Deneysel Dizayn (DOE)

- Faktör Analizi (FA),

- Ana Komponent Analizi (Principle Component Analysis, PCA)

- Kümeleme Analizi (Cluster Analysis, CA)


Araştırmalarında Kullandığı Başlıca Yöntem ve Cihazlar (İTÜ ve Strasburg Üniversitesi)

Ultraviyole (UV) ve UV-Görünür (UV-Vis) Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektrofotometri

İzotermal Titrasyon Kalorimetri (ITC) 

Moleküler Floresans Spektroskopisi

Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FT-IR) Spektroskopisi

Elipsometri

Kuartz Kristal Mikrobalans (QCM)

Bulk ve arayüzeyde Zeta Potansiyel analizleri

Dinamik Işık Saçınımı (Dynamic Light Scattering, DLS), tanecik boyutu analizleri

Atomik Kuvvet Mikroskopisi (AKM)

Optik mikroskop ve Konfokal Floresan Mikroskobu

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskopi (LTKM)

İstatistik ve Veri Analizi Programları (SPSS)

Görüntü işlemci ve düzenleyici programlar, tanecik boyutu ve sayısı analizleri

Mesleki ve bilimsel grafik ve veri analizi programları

Eğitim Bilgileri


Ortak Doktora, 2010

Strazburg Üniversitesi (UdS)*, Charles Sadron Enstitüsü (ICS), Ecole Doctorale de Physique et Chimie - Physique (ED 182), CNRS - UPR 022, Strasburg - Fransa (*Eski adı: Louis Pasteur Üniversitesi (ULP))

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Programı, İstanbul-Türkiye 

Tez Danışmanları:  İTÜ:Prof. A. Tülay Tulun

                                UdS:Prof. Gero Decher  

Savunma Jüri Üyeleri (isim alfabetik sırasında): 

Prof. Dr. A. Tülay TULUN (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye)

Prof. Dr. Catherine PICART (Grenoble Alpes Üniversitesi, Grenoble-Fransa)

Prof. Dr. Figen KADIRGAN (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye)

Prof. Dr. Gero DECHER (Strazburg Üniversitesi, Strazburg-Fransa)

Prof. Dr. Micheal GRUNZE (Heidelberg Üniversitesi, Heidelberg-Almanya) 

Prof. Dr. Reşat APAK (İstanbul Üniversitesi, İstanbul-Türkiye)

Prof. Dr. Süleyman AKMAN (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye)

Prof. Dr. Vincent BALL (Strazburg Üniversitesi, Strazburg-Fransa)Yüksek Lisans, 2003

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimyagerlik Programı, İstanbul-Türkiye

Mezuniyet notu: 3.65

Tez Danışmanı:  Prof. A. Tülay Tulun

Savunma Jüri Üyeleri (isim alfabetik sırasında): 

Prof. Dr. Abdürrezzak BOZDOĞAN (Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye)

Prof. Dr. A. Tülay TULUN (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye)

Prof. Dr. Figen KADIRGAN (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye)Lisans, 1999

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Kimya Bölümü (Öğretim dili %100 İngilizce), İstanbul-Türkiye

Mezuniyet Derecesi: Bölüm Üçüncüsü

(1994-1995:Marmara Üniversitesi, İngilizce Dil Hazırlık)