AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ.Fen-Ed.Fak., Kimya Böl.,34469, Maslak/İstanbul
E-posta

Çalışma konuları


-Polimer kimyası
-Polimerlerin modifikasyonu
-Fonksiyonel polimerler
-Yeni polimerik sorbentlerin sentezlerive uygulamaları