AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres Istanbul Teknik Universitesi, Maden Fakültesi, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469, Istanbul
Oda No F 305
Telefon 212 285 62 67
Cep Telefonu 554 874 24 30
E-posta

*


ÇALIŞMA ALANLARI

       

Kil ve kil tabanlı malzemeler (kil katkılar, endüstriyel hammaddeler, katalizörler

)

      Cevherlerin Kimyasal ve Biyolojik Olarak Zenginleştirilmesi (Au, Ag, Pb&Zn) 


      Tanımlayıcı Liç, Solvent ekstraksiyonu, Biyooksidasyon

Refrakter Altının Biyooksidasyon Sonrası Siyanür Liçi

İnorganik katkılı Polisülfon Membranlar, Membran Proseslerle Ayırma, Madencilik Tesis ve Atıksu Uygulamaları  

Filtrasyon&Susuzlandırma, Flokülasyon, Adsorpsiyon, Reoloji, Zemin Uygulamaları, Geçirimsiz Zeminler, Zeminlerin yük altında mekanik davranımları 

Yüzey ve Arayüzey Kimyası 

Nanokompozitler, Polimerik İnce Film Membranlar, Inorganik/Organik kaplamalar, Langmuir Blodgett Monomolekül İnce Film Kaplamalar

Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Uygulamaları (Sıvı ortamda görüntüleme, In-situ Tane-tane, tane-yüzey kuvvet etkileşimleri ölçümleri,  Nanoindentasyon) 

Biyobozunur Aljinat, Pektin Hidrojeller Üretim, Kompozitlerle Çevresel Kirlilik Giderimi

Biyoaktif Aljinat Kaplamalı Biyobozunur Mg Metalik Ortopedik İmplant Malzemelerinin Geliştirilmesi 


EĞİTİM


1991 - Lisans, Istanbul Teknik Universitesi, Kimya Mühendisliği

1992 - Istanbul Teknik Universitesi, Yabancı Diller Okulu

1994 - Yüksek Lisans, Istanbul Teknik Universitesi, Kimya Mühendisliği

2001 - Doktora, Istanbul Teknik Universitesi, Kimya Mühendisliği

2009 - Doktora Sonrası, University of  Utah, Metallurgical Engineering 

2010 - Yardımcı Doçent, Maden Fakültesi,Cevher Hazırlama Mühendisliği

2014 - Doçent, Maden Mühendisliği


 
                             ·