AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Ayazağa 34469 İstanbul
Oda No K 318
Telefon +90 212 285 65 50
Faks No + 90 212 256 91 83
E-posta

BAŞLICA İLGİ ALANLARI


Su ve Atıksu Arıtımı

 

   Adsorpsiyon / İyon Değişimi

   Doğal Zeolitlerin Çevre Mühendisliğinde Kullanımı

   Nütrient Geri Kazanımı

   Arıtma Sistemlerinin İyileştirilmesi (Upgrading)

  

ECOSAN (Ecological Sanitation), Ayrık Akımların Yönetimi, Ürün Geri Kazanımı

 

Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesi

 

Su Kalite Yönetimi / Bütünleşik Havza Yönetimi

 

   Su ve Atıksuların Bütüncül Yönetimi

   Kalite ve Kantitenin Doğru Amaçlı Kullanımı

 

Çevre ile Uyumlu Kentleşme ve Bölge Planlama

Prof. Dr. Bilsen Beler Baykal


 

İlk öğretimini Şişli Terakki, Orta ve Lise öğretimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde (şimdiki Üsküdar Amerikan Lisesi) yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1979 yılında Lisans (BS), 1981 yılında Yüksek Lisans (MS) derecelerini almasını takiben Horace H. Rackham Fellowship bursu ile The University of Michigan, Ann Arbor. ABD’ye gitti. 1982-1985 yılları arasında bulunduğu bu üniversiteye Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerine Dual Degree Student olarak kabul edilmiştir. 1985 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans (MSE) derecesini almıştır. Aynı yıl, eş durumu nedeni ile, yurda dönerek yatay geçişle ABD’de başlamış olduğu doktora çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1988 yılında tamamlamıştır.

 

 Boğaziçi Üniversitesinde 1979-1982 yılları arasında Asistan ve Araştırmacı, The University of Michigan, Ann Ardor’da 1982-1985 yılları arasında Öğretim ve Araştırma Asistanı, İstanbul Teknik Üniversitesinde 1986 dan bu yana Araştırma Görevlisi, Y. Doçent (1989), Doçent (1990), Profesör (1998), Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Program Koordinatörü olarak görev yapmış,1993-1994 ve 1998-2000 yılları arasında üç yıl Almanya’da Technische Universitaet Hamburg-Harburg’da misafir profesör olarak bulunmuştur.