AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 34469 Maslak, İstanbul, Türkiye
Oda No INB 520
Telefon +90 (212) 285-3849/3849
Faks No +90 (212) 285-6587
Web Adresi http://web.itu.edu.tr/bariserkus
E-posta

Araştırma


Pasif Sönümleyiciler ve Sismik Yalıtım (Bina ve Köprüler)
Yarıaktif Kontrol, Akıllı Sönümleyiciler ve Manyetoreolojik Sönümleyiciler (Bina ve Köprüler)
Betonarme Yapılarda Doğrusal Olmayan Davranış, Sismik Hasar Tespiti ve Performansa Dayalı Tasarım
Yüksek Binalarda Deprem ve Rüzgar Tasarımı, Rüzgar Konfor Kriterleri ve Sönümleyici Tasarımı
Rasgele Salınımlar ve Stokastik Dinamik (Durağan - Durağan Olmayan ve Doğrusal - Doğrusal Olmayan)
Doğrusal Matriks Eşitsizlikleri (LMI), Dinamik Sistemler ve Yitirgen Sistemler
LQR, LQG, H2, Hinf ve Dayanıklı Kontrol

Öğrenim


Doktora, İnşaat Mühendisliği, Güney Kaliforniya Üniversitesi, 2006
Y. Lisans, İnşaat Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999
Lisans, İnşaat Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1997